The New Reformation - Gabriel Baicu
- La Nouvelle Reformation - Noua Reforma

 

Articole

 

Esența învățăturilor lui Isus (Iisus)

 

  Gabriel Baicu

Toată credința creștină se bazează pe ideea de sacrificiu de sine. Toată învățătura lui Isus (Iisus) presupune renunțarea la sine sau lepădarea de sine. În absolut toate învățăturile Sale, Isus (Iisus) pleacă de la premisa necesității de a renunța la propriul nostru egoism, la a ne nega pe noi înșine, în natura noastră umană. Isus (Iisus) ne-a învățat să murim înainte de a trăi, adică să ne ridicăm deasupra noastră, în noi, prin a contesta egoul nostru. După învățătura Bibliei, nu există drepturi legitime umane în fața lui Dumnezeu. Dacă omul se comportă conform naturii sale, câteodată, manifestându-se ca și un animal de pradă, în conformitate cu propria sa natură, aceasta nu oferă legitimitate acțiunilor sale. Cu alte cuvinte, conformitatea cu propria natură, normalul, nu reprezintă licența pentru a face orice și nu deschide ”ușa” Cerului. Nu există nici un cod de legi, care să ne protejeze în fața lui Dumnezeu, dar El este drept. Nu va pedepsi pe un nevinovat, pe cineva care nu a făcut nimic care să merite o pedeapsă, dar vinovăția noastră este intrinsecă, este înscrisă în însăși natura noastră umană. Care sunt criteriile lui Dumnezeu? Propriile Sale principii, propria Sa natură. Omul, pentru a fi în acord cu Dumnezeu, trebuie să dobândească și să se ghideze după natura Lui. În vederea mântuirii, noi suntem cu totul dependenți de mila lui Dumnezeu și de dreptatea Lui. Conștiința noastră este prima instanță de judecată, dar în final vom fi judecați de Dumnezeu. Dacă prima instanță de judecată ne găsește nevinovați, mă refer la cei care cunosc învățăturile lui Isus (Iisus), avem șansa ca și ultima instanță, adică Dumnezeu să ne găsească la fel. Totuși Dumnezeu este mai mare decât inima noastră, adică este o instanță de grad superior, prin urmare avem recurs la El și El ne poate absolvi chiar și de apăsarea vinovățiilor noastre, ale căror efecte am dori să le reparăm, căci noi nu mai putem să dăm timpul înapoi, dar El operează deasupra timpului. (1 Ioan 1; 20-21)      

Noi nu suntem în regulă așa cum suntem, așa cum ne-am născut, avem nevoie să fim schimbați în profunzime, în mod radical, din adâncurile ființei noastre, să fim născuți din nou, prima noastră naștere nu este suficientă, pentru a fi pe placul lui Dumnezeu. Acest salt, această trecere de la o etapă psihologică la cealaltă este o negare a ceea ce suntem, o negare care merge până la desființarea unui fundament și înlocuirea lui cu un altul. Omul este egal cu nimic, în ochii lui Dumnezeu, spun unii, El este totul. Personal nu sunt de acord cu acest adagiu. Omul este un potențial dumnezeu, spre deosebire de orice altă realitate pământească. Dumnezeu l-a creat pe om, după chipul și asemănarea Sa și a murit pentru el. În acest caz, înseamnă că omul nu este tot una cu nimic, fără valoare intrinsecă, este imaginea în devenire a lui Dumnezeu, este obiectul dragostei Sale. Omul nu se naște cu imaginea lui Dumnezeu în sine, conform cu o părere larg răspândită în învățătura creștină și pentru a dobândi această imagine omul are nevoie să mai fie născut o dată, de data aceasta născut din Dumnezeu. (Ioan 3; 3-6) Într-un mod similar s-a întâmplat și cu Isus (Iisus), a fost născut din om, dar și din Dumnezeu. Acesta este un prim element esențial al Creștinismului, combinația lăuntrică dintre om și Dumnezeu, crearea unei ”specii” noi, jumătate om și jumătate Dumnezeu, în care însă partea divină o absoarbe pe cea umană, o transformă, fără să o desființeze. Dacă putem vorbi despre vre-o dominație, despre vre-o ierarhie sau despre vre-o autoritate, în învățătura creștină, aceasta este una singură, partea divină din om, domină, conduce și dirijează partea umană. Orice alt tip de dominație, de exemplu conducerea autoritară și ierarhică a Bisericilor instituționale este o invenție a instituțiilor bisericești.  Atunci când omul se naște din Dumnezeu, El este ghidat de natura Lui, căci El locuiește în om și aceasta îi conferă omului autonomie și libertate, adică omul nu mai este condus ierarhic din afara sa, de vre-o organizație religioasă, organizată în mod cazon, ci este condus din interiorul său, prin conștiința sa diriguitoare. A fi purtat de propria conștiință, luminată de Dumnezeu, înseamnă a fi sub autoritatea Lui, orice altă autoritate este datorată aglomerărilor umane și regulilor stabilite în comunitățile creștine, doar pentru supraviețuirea împreună a maselor largi de oameni, care îndeobște au nevoie să fie ghidați din afara lor, deoarece conștiințele lor nu sunt încă născute din Dumnezeu. Regulile exterioare suplinesc legea care trebuie să fie scrisă în inimi, atunci când de fapt inimile nu au fost încă reînnoite cu dragostea lui Dumnezeu. Acest surogat însă este unul insuficient și de multe ori chiar otrăvitor, deoarece generează imagini false pervertind sensibilitățile individuale în ordine impusă.

Învățătura lui Isus (Iisus) trebuie descifrată cu sufletul, pentru a fi înțeleasă. Ce ne spune Isus (Iisus)? Să ne lăsăm abuzați, nedreptățiți, să nu iubim viața de pe pământ, să fim deci pasivi în fața răului, căci astfel suntem desăvârșiți. (Matei 5; 48) Nu avem voie să răspundem la rău prin rău, adică la forță prin forță sau la amenințare prin amenințare, chiar dacă acestea ar fi eficiente, pentru îndepărtarea răului care ne stă în față, mai eficiente decât o atitudine pasivă. Când cineva ne lovește, noi ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu să ne apere, în loc să ne apărăm singuri, noi nu avem dreptul să ne apărăm pe noi sau familiile noastre pentru a nu fi socotiți agresivi sau ”răi,” cel puțin așa reiese, la prima vedere, din învățăturile lui Isus (Iisus). Numai la prima vedere. Desigur că prea puțini oameni procedează în acest mod și prea puțini oameni sunt Creștini în acest sens. Dacă cineva ne cere bani cu împrumut noi ar trebui să îi dăm și să nu așteptăm să îi primim înapoi, ca să nu ne asemănăm cu păgânii. În realitate, oamenii nu dau bani cu împrumut fără să aștepte ca ei să fie restituiți, căci altfel s-ar încuraja lenea și abuzul. Unii ar trăi numai împrumutându-se de la alții, fără să miște un deget pentru a își câștiga existența. Banii care nu mai trebuie restituiți reprezintă un ajutor și nu un împrumut, sunt două situații diferite. De fapt, Isus (Iisus) ne spune altceva decât ne spune literal în învățăturile Sale. El ne spune că cine crede în El trebuie să ajungă desăvârșit, în sufletul lui sau al ei să fie gata să dea totul pentru ceilalți, dar nu ne spune să asistăm pasivi la abuzuri și nedreptăți.  Trebuie să fim milostivi, dar, aș spune eu, nu trebuie să cooperăm cu răul. Ce are milostenia voită de noi cu tâlhăria la care putem să fim supuși de către hoți? Cred că Isus (Iisus) ne spune să fim doar milostivi și ne arată, prin metode parabolice, prin absurd, cât de departe ar trebui să mergem, în fondul lucrurilor, cu această milostenie. Dar milostenia care este impusă din afară nu mai este milostenie, ci este furt și astfel, când cineva abuzează de noi, fără reacția noastră, numai suntem milostivi dacă ne supunem abuzului, ci suntem complici la rău.

"30 Oricui îţi cere, dă-i; şi celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi.

 31 Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.

 32 Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei.

 33 Dacă faceţi bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii fac aşa.

 34 Şi dacă daţi cu împrumut acelora de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să ia înapoi întocmai.

 35 Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.

 36 Fiţi, dar, milostivi cum şi Tatăl vostru este milostiv." (Luca 6; 30-36)

Prea puține persoane procedează practic în acest mod, dar acestea sunt spusele lui Isus (Iisus). În ceea ce mă privește, eu consider că nu este bine să îi lăsăm pe tâlhari, cei care iau cu sila bunuri de la noi, să își facă de cap și că ei trebuie deferiți justiție și bunurile tâlhărite trebuiesc restituite, conform legii, chiar prin folosirea forței, dacă lucrul acesta se impune. Dacă nu s-ar proceda așa, lumea noastră s-ar prăbuși, iar societatea umană ar fi o și mai mare junglă, una în care oamenii care iubesc dreptatea nu ar vrea să trăiască. Într-o asemenea lume nimeni nu ar mai munci și nu ar mai produce nimic știind că muncește pentru leneși și hoți.

De ce  se opune Isus (Iisus) justiției omenești? De ce a lansat Isus (Iisus) o asemenea învățătură, care contrazice prescripțiile pe care tot El le-a dat în V.T? Este oare vorba despre reducerea omului la un element neutru, o ființă căreia nu mai îi pasă de sine și de ceea ce se întâmplă în jurul ei, care se privește pe sine cu indiferență sau cu totală degajare, fără speranțe, în lumea aceasta și fără regrete. Dispare de pe pământ justiția umană și este înlocuită cu o justiție transcendentă, care anulează justiția oamenilor? Cum se poate întâmpla acest lucru în condițiile în care tot Isus (Iisus) ne spune că satana este stăpânitorul lumii acesteia? În alte locuri Isus (Iisus) contrazice acest principiu, al anulării justiției imanente, atunci când se referă la împăcarea dintre pârâș și cel vinovat. (Matei 5; 25-26) O astfel de învățătură  ar părea că ne sugerează că noi nu avem valoare de persoane, că suntem mai răi decât sclavii și că nu merităm să fim obiectul unei dreptății omenești. Vreau să fiu corect, nu accept, în mod literal, această învățătură a lui Isus (Iisus), o consider dăunătoare bunului mers al societății și în final al dinamicii spiritului uman, mișcare care presupune pace și ordine și nu acceptă înflorirea răului și a ”înnămolirii” în marasm. Pe de altă parte, consider că și această învățătură trebuie înțeleasă parabolic și că ea are scopul de a ne arăta, printr-o exagerare, cât de departe trebuie să mergem cu deschiderea față de aproapele nostru. Măsura acestei exagerări, scala acesteia sau raportul dintre parabolă și realitate trebuiesc judecate doar prin ceea ce încearcă să ne comunice în esență învățăturile lui Isus (Iisus) și nicidecum ca o repetare în fapt a unei obligații practice.

Trebuie să avem înțelegere pentru cei săraci și să împărțim cu ei tot ceea ce avem, dar noi rămânem stăpânii muncii noastre, nu sunt ei stăpânii noștri, administratorii noștri. O inversare a rolurilor, o dărâmare a valorilor duce la disoluția a ceea ce numim civilizație umană. Poate că noi nu ar trebui să ne privim pe noi înșine ca fiind stăpâni sau proprietari de bunuri materiale, în realitate poate că noi nu avem nimic al nostru cu adevărat și tot ceea ce avem, aparține de drept, în egală măsură și celorlalți. Numai că o astfel de înțelegere a lumii, dedusă din învățăturile lui Isus (Iisus), este atât de revoluționară încât provoacă și contrazice însăși idea de civilizație umană, de justiție umană, contestă principiul dreptului de proprietate și aruncă lumea într-un colectivism nematerialist, în care omul viețuiește pe pământ, dar de fapt trăiește într-o altă lume, Împărăția lui Dumnezeu, o lume în care toate valorile sunt inversate. Rămâne o ciudată alternativă, ori vine Împărăția Cerurilor pe pământ, ori dispare civilizația umană, anulându-se fundamentul ei. Împărăția lui Dumnezeu însă nu înlocuiește ordinea politică de pe pământ, ci ea se instalează în interiorul nostru, dar numai a unora dintre noi. În acest caz, învățăturile lui Isus (Iisus) nu sunt aplicabile ca și etalon moral, la nivel politic sau social, fiind anulate de imperativul supraviețuirii societății omenești. Dacă analizăm semnificația socială, nu doar morală, a învățăturilor lui Isus (Iisus) putem înțelege ce fel de lume are în vedere Isus (Iisus), ce fel de ordine socială. O lume condusă direct de Dumnezeu, în care satana nu mai prevalează și numai conduce ordinea socială, lume în care se face voia lui Dumnezeu, pe pământ la fel ca și în Cer. Judecând după un astfel de criteriu, lumea propusă de Isus (Iisus) nu s-a realizat sau nu s-a actualizat, chiar dimpotrivă, nu voia lui Dumnezeu se face pe pământ, ci voia oamenilor. Ca și ordine socială, învățăturile lui Isus (Iisus) nu s-au aplicat niciodată și probabil nici nu sunt aplicabile, atâta vreme cât oamenii trăiesc în natura lor și sunt ceea ce sunt, conform acestei naturi.

Mărturisesc că eu cred în continuare în dreptate, aici pe pământ și cred că învățătura cu cei care iau cu sila bunurile noastre este contrazisă de alte învățături biblice. Dacă a fura, ne spune V.T. că este un păcat, de ce ne spune Isus (Iisus), că nu mai este păcat, atunci când cineva ne ia cu sila bunurile? Dacă o astfel de atitudine este acceptabilă, atunci înseamnă că a lua bunurile altuia cu sila este permisibil, nu este un păcat. Dacă acțiunea de a jefui pe cineva ar fi păcat, în ochii lui Isus (Iisus), atunci ea nu ar mai fi încurajată prin cerința ca noi să fim pasivi în fața ei. Este în regulă, ne spune Isus (Iisus), dacă cineva ne execută silit, fără drept, nu trebuie să facem nimic ca să împiedicăm acest lucru. Ce altceva decât a fura sau a tâlhări, o formă agravantă de furt, înseamnă să iei cu sila bunurile cuiva? Dacă nu trebuie să cerem înapoi bunurile luate cu sila, înseamnă că a fura este permis, că noi nu suntem singurii proprietari asupra bunurilor noastre. Aceasta este o încurajare pentru hoți, care citind învățăturile lui Isus (Iisus) vor afla că pot fura nepedepsiți și aceasta în ciuda faptului că a nu fura este o cerință a V.T. Orice analiză am face, învățătura aceasta, în această lume, nu duce la nimic bun, nu ne face nici pe noi mai buni, ci doar mai frustrați și nu îi face mai buni nici pe aceia care au tendința de a fura. De ce a dat Isus (Iisus) o astfel de învățătură? Poate pentru a sublinia, în mod parabolic, că pe pământ proprietatea asupra bunurilor materiale este relativă, lucru pe care l-a făcut în mai multe din predicile Sale și că generozitatea este o valoare superioară proprietății. În nici un caz, eu nu cred că Isus (Iisus) a promovat o lume în care fiecare să își ia ceea ce are nevoie, fără muncă, abuzând de dreptul de proprietate al celor care depun eforturi pentru a își procura cele necesare traiului. Oare Isus (Iisus) a respins chiar și nevoia de a munci înlocuind-o doar cu misiunea de a propovădui evanghelia? Dacă ar fi să avem în vedere metafora cu crinii, care nu torc și nu țes, dar sunt bine împodobiți sau metafora cu păsările, care nu sădesc, am spune că Isus (Iisus) înlocuiește munca cu grija pe care ne-o poartă Dumnezeu direct, fără preocuparea noastră și fără munca noastră, dar noi știm că Isus (Iisus) nu putea să susțină o asemenea absurditate. (Matei 6; 25-26) Isus (Iisus) nu putea contrazice experiența de milenii a umanității, care demonstrează că omul trebuie să muncească pentru a trăi și nici primul capitol al Genezei, în care omul este condamnat chiar de către Dumnezeu la a își câștiga existența prin sudoarea frunții, adică prin muncă. (Geneza 3; 17-19)

Isus (Iisus) nu doar că a folosit parabole pentru a transmite învățăturile Sale, dar, mi se pare mie, El a vorbit aproape numai în parabole și metafore, unele dintre ele atât de șocante încât contraziceau flagrant tot ceea ce se știa despre Dumnezeu, până la venirea Sa. Isus (Iisus) reconfigurează radical morala V.T., în termeni drastici și vehemența Sa a șocat mai ales pe aceia care cunoșteau cerințele lui Dumnezeu, adică pe cărturari și pe Farisei. Nu este ciudată reacția cărturarilor și Fariseilor, căci învățătura Sa era profund revoluționară și, în multe privințe diferită de morala V.T. Învățătura privitoare la dușmani mi se pare mai rațională și are sens. Nu trebuie să dușmănim pe nimeni, nici chiar pe cei care ne dușmănesc, dar trebuie totuși să fim atenți la răul pe care aceștia sau acestea ni-l pot face și trebuie să luăm măsuri de precauție. Este bine să ne rugăm la Dumnezeu pentru ca ei sau ele să renunțe la dușmănia lor, dar aceasta nu înseamnă că ei vor și renunța. A ne ruga pentru dușmanii noștri nu ar trebui să însemne și a le procura mijloacele pentru ca ei să ne distrugă viața.  

În învățătura creștină, trebuie să ne contestăm pe noi, eul nostru, chiar demnitatea noastră de oameni și dacă ne lovește cineva peste obrazul drept, în loc să îl împiedicăm să facă acest lucru și să îi cerem socoteală pentru gestul său, oprindu-l, în acest fel, sau descurajându-l de a mai lovi și pe altcineva, noi vom trebui să întoarcem și obrazul celălalt. Trebuie să ne lăsăm călcați în picioare și la discreția dușmanilor noștri, nu ni se recomandă să mergem la judecată și singura noastră mângâiere este aceea că Dumnezeu ne va face dreptate și ne va răzbuna, la judecata finală. În V.T. nu exista acest principiu, exista principiul ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar Dumnezeu a schimbat strategia relațiilor dintre oameni de la V.T. la N.T. Eu, de exemplu, nu doresc ca cineva să ardă în iad, dar doresc să existe dreptate, atât în cer, cât și pe pământ. Pedeapsa cu iadul, pentru cei păcătoși sau cele păcătoase, nu este o consolare pentru mine, nu sunt atât de cinic încât să doresc dușmanilor mei o suferință veșnică, dar consider că trebuie ca pe pământul acesta să existe dreptate. Oare ce este mai rău, să dorești să fie cineva pedepsit cu pedeapsa unor chinuri veșnice, așa cum cred cei mai mulți că se va întâmpla sau să împiedici, în cursul produceri lor, actele de agresiune sau furt, aplicând o minimă forță fizică? Sincer, eu merg pe cea de-a doua variantă. Nu doresc să fie chinuiți pentru veșnicie nici cei mai mari ticăloși, pe care i-a avut civilizația umană, căci și aceștia au dreptul la speranța unui sfârșit, oricât de îndepărtat, al suferințelor lor. Condiția umană este complexă și depinde de mulți factori, cum ar fi educația, gradul de pregătire sau zestrea genetică a fiecărui individ în parte. Pe de altă parte, credința este un dar, este un fenomen care nu se poate obține pe cale naturală, ci care ne este dat doar pe cale supranaturală, prin revelație directă și personală. În aceste condiții cum ar putea să fie cineva condamnat la chinuri veșnice, dacă nu a primit darul credinței în mod personal, de la Dumnezeu? Plata păcatului, ne spune Biblia este moartea și nu chinul veșnic. Sfârșitul celor răi este moartea, dispariția definitivă, consumarea în focul pregătit pentru ei. Doctrina iadului, ca și suferințe veșnice este cea mai mare păcăleală inventată de Bisericile instituționale și nu are suport biblic. (A se vedea, în acest sens, articolele și broșura despre iad). 

Cui folosește o învățătură în care se interzice dreptul de auto-apărare? De ce, în loc să mă apăr, mi se cere să îl încurajez pe agresor prin pasivitatea mea? Se va liniștii făptașul prin atitudinea mea pasivă, va oprii atacul său sau se va simți încurajat și va abuza și mai tare?  În multe cazuri, se va verifica cea de-a doua variantă. Lupta cu răul este coloana vertebrală a societății umane. Nici o societate nu poate funcționa dacă depune armele în fața răului și de fapt societățile nici nu acționează în acest fel, în practica de fiecare zi. Mulți dintre noi se bucură atunci când se face dreptate în cazul unui ticălos care abuzează de un copil, care omoară sau făptuiește alte fapte reprobabile, dar în învățătura creștină ni se cere doar să ne rugăm pentru un astfel de om, nu să ne bucurăm de pedepsirea lui sau a ei. Isus (Iisus) ne cere să suferim răul și să învingem răul prin bine. Oare poate întotdeauna fi învins răul prin bine? Experiența umanității ne arată că acest lucru nu este posibil. Vorbele frumoase sau acțiunile generoase nu ajung întotdeauna, uneori este nevoie de o justiție fermă. Cum se face că Dumnezeu, atât de iubitor de dreptate, încearcă să împiedice să se  facă dreptatea pe pământ, prin învățăturile lui Isus (Iisus), care ne cer să suferim răul?  Dacă Dumnezeu nu intervine totdeauna la locul faptei, ci doar ulterior, de ce ne împiedică Isus (Iisus) să intervenim chiar noi? Răul trebuie oprit înainte de a își produce consecințele sale dezastruoase și regretele ulteriore nu mai pot îndepărta aceste consecințe. Poate că făptuitorul va regreta faptele sale, după săvârșirea lor și va fi iertat de Dumnezeu, dar suferința unor oameni, victime ale agresiunii se poate prelungi pe durata unei vieți întregi. Oare această suferință nu contează în ochii lui Dumnezeu? Nu, răul trebuie oprit și cel sau cea care lovește un om nevinovat trebuie să dea socoteală pentru acțiunile ei, mai degrabă decât să fie încurajată printr-o atitudine pasivă.

Isus (Iisus) dirijează întreaga sa învățătură către interior, către lumea psihologică, a fiecăruia dintre noi, către ceea ce simțim și gândim noi și pare că face abstracție de lumea exterioară, în care omul se manifestă. Lumea din afară nu mai contează, nu trebuie să ne îngrijorăm de ea. Contează doar Împărăția Cerurilor în care trebuie să intrăm încă de aici, din această viață. Conform învățăturilor lui Isus (Iisus),consecințele exterioare al răului nu contează acum, ci doar la judecata finală și viața omului pe pământ nu înseamnă nimic, nici suferința sa, ceea ce contează este supunerea noastră și liniștea noastră interioară, care nu trebuiesc lăsate să fie tulburate de nimic din afară și cărora trebuie să le subordonăm toate grijile noastre. Isus (Iisus) vorbea din interiorul unei alte realități decât cea socială. În realitate, de fiecare zi, răul care nu este oprit, prin mijloace legale, inclusiv auto-apărarea personală, se mărește, degenerează și devine de necontrolat. Istoria umanității a dovedit mereu și mereu acest lucru. Când Hitler a cotropit lumea, dacă Creștinii, care conduceau lumea, ar fi întors și obrazul celălalt, lumea ar fi fost cu totul alta și noi, care nu suntem o ”rasă superioară” probabil că nu am mai fi existat. De fapt, ei au reacționat prea târziu, dacă ar fi acționat mai repede poate că răul nu ar fi fost atât de mare.  Ce făceam noi, Creștinii din zilele noastre, dacă am fi fost puși într-o asemenea situație, am fi întors și obrazul celălalt? Este ușor să ne pretindem Creștini și să ne ascundem în spatele celorlalți, care iau decizii pentru protecția noastră sau, de exemplu, a soldaților sau polițiștilor, care mor la datorie, pentru a ne asigura liniștea, iar noi să ne considerăm ”sfinți” sau ”sfinte,” pentru că ducem o viață neangajată. Este ușor și în același timp este ipocrit. Învățăturile lui Isus (Iisus) se referă la lucruri cu totul necunoscute făcând apel la lucruri cunoscute. Pacifismul este bun, dar lupta cu răul este necesară. 

Un alt element, care ține de esența Creștinismului este individualismul său, învățăturile lui Isus (Iisus) nu se adresează maselor, societății în ansamblu său, ci indivizilor, care trebuie să aibă în vedere o perspectivă socială foarte îngustă. Binele din învățătura lui Isus (Iisus) constă în a ne face pe noi să ne dorim binele celorlalți, dar cu o floare nu se face primăvară. Dacă unii oameni, o minoritate, sunt pașnici și non-agresivi, aceasta nu face lumea mai bună, dacă majoritatea oamenilor nu sunt așa. Majoritatea va zdrobi minoritatea, chiar mai mult lipsa de rezistență la rău va grăbi răspândirea acestuia. Orice om este chemat să se protejeze și să se apere, în caz de nevoie, pe el sau pe ea sau familia sa. Lipsa de rezistență la rău, mai ales din partea societății este o învățătură inacceptabilă și nu poate duce la nimic bun. Chiar și adunările creștine, pentru a putea funcționa în liniște, au nevoie de protecție. Dacă statul ar întoarce și obrazul celălalt, atunci lumea ar fi sub controlul celor agresivi și periculoși și nu ar putea progresa. Unele din învățăturile lui Isus (Iisus) nu s-au aplicat niciodată în practica socială și nici nu se puteau aplica. . Învățăturile morale ale lui Isus (Iisus) trebuie bine înțelese altfel devin aberante. Ele trebuiesc reținute în contextul lor istoric și parabolic și câteodată exclud în totalitate o acceptare literală.

În V.T. Dumnezeu însuși nu a dat dovadă de iubirea vrășmașilor, ci i-a nimicit atunci când aceștia au fost un obstacol pentru aleșii săi, adică a poporului evreu. Și totuși Isus (Iisus) i-a învățat pe oameni să nu opună rezistență la rău. Ce învățătură profundă ascunde acest îndemn? De ce nu trebuie să reacționăm la rău? De ce trebuie să mergem două mile de loc, dacă ni se cere să mergem doar o milă? Ce semnificație are acest lucru și ce rezultă din el? În primul rând, Isus (Iisus) a înțeles puterea romană și i-a învățat pe adepții săi să fie pașnici și să nu încerce să se manifeste prin forță. Dacă ar fi făcut acest lucru, primii Creștini ar fi fost nimiciți cu desăvârșire de Romani, nu ar mai fi rămas nici urmă din ei. Dacă primii Creștini nu ar fi fost pașnici, ci ar fi fost războinici, Creștinismul nu ar fi avut nici un viitor. Romanii l-ar fi anihilat complet, din fașă. În al doilea rând, învățătura lui Isus (Iisus) nu se referă la lumea aceasta. Noi vom trăi într-o lume pașnică, raiul lui Dumnezeu, în care violența nu își va mai avea locul. Trebuie să ne pregătim, de pe acum, pentru această realitate. Isus (Iisus) nu a fost din lumea aceasta și nici învățăturile Lui nu sunt din lumea aceasta și pentru lumea aceasta. În al treilea rând, multe din învățăturile lui Isus (Iisus) au un înțeles simbolic și faptul de a le prelua literal este cât se poate de greșit. Ce înseamnă să întoarcem și obrazul celălalt? Înseamnă că trebuie să fim cât se poate de pașnici și că pacea trebuie să fie preocuparea noastră. Ferice de făcătorii de pace. (Matei 5; 9) Cu toate acestea, trebuie să luptăm cu răul, prin orice mijloace și, după spusele lui Isus (Iisus) cine nu are o sabie să își cumpere una. Ce poate să facă un credincios cu o sabie? De ce și-ar cumpăra cineva o sabie, dacă trebuie să întoarcă și obrazul celălalt, atunci când este agresat? Era vorba despre două etape diferite din viața ucenicilor. După moartea Sa, ucenicii aveau nevoie de săbii, dar aceasta înseamnă o turnură foarte importantă în morala creștină, care se dovedește a fi adaptabilă la situații.

"36 Şi El le-a zis: „Acum, dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia; cine are o traistă, de asemenea, s-o ia; şi cine n-are sabie să-şi vândă haina şi să-şi cumpere o sabie.

 37 Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: „El a fost pus în numărul celor fărădelege.” Şi lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se împlinească.”

 38 „Doamne”, I-au zis ei, „iată aici două săbii.” Şi El le-a zis: „Destul!" (Luca 22; 36-38)

Acum, dimpotrivă, înseamnă: de data aceasta, spre deosebire de ce v-am spus în trecut. Isus (Iisus) le spuse ucenicilor în trecut să nu își ia cu ei bani sau merinde, pentru lucrarea lor de propovăduire a evangheliei, dar acum le cerea să își ia cu ei și o sabie.

"3 „Să nu luaţi nimic cu voi pe drum”, le-a zis El, „nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine." (Luca 9; 3)

Biblia este plină de învățături conflictuale. Trebuie să întindem și obrazul celălalt, atunci când suntem loviți sau trebuie să ne cumpărăm o sabie? Cele două învățături, pur și simplu, nu merg împreună. În același timp, trebuie să fim atenți ca luptând cu răul să nu ne facem agenți ai răului și să rămânem agenți ai binelui. Există legitimă apărare dar și depășirea legitimei apărări, un Creștin nu trebuie să uite de asta. Un al patrulea element legat de esența Creștinismului este caracterul său metaforic, alegoric. Isus (Iisus) nu spune lucrurile direct, ci se folosește de parabole, pe care, multe dintre instituțiile bisericești, cel puțin unele dintre aceste instituții, le interpretează literal, atunci când le convine și cum le convine. 

Isus (Iisus) ne învață să fim pașnici, dar învățătura Lui are un sens mult mai complex. Este vorba despre o contestare radicală a naturii umane, despre trecerea la o altă treaptă de existență, una spirituală și despre o nouă ierarhie de valori. Viața pe pământul acesta nu mei este cea mai importantă valoare pentru om, ne spune Isus (Iisus), ci Persoana Lui este tot ceea ce este mai important. Dacă murim pentru Isus (Iisus), pentru credința în El, câștigăm viața veșnică. De ce să ne îngrijorăm de ziua de mâine, dacă crinii de pe câmp nu fac acest lucru? Cu toate acestea apostolul Pavel, ne cere să fim realiști și să muncim, evident să ne îngrijorăm de problemele pe care le aduce orice muncă și chiar mai mult el spune că cine nu muncește nu ar trebui nici să mănânce. (2 Tesaloniceni 3; 10) Învățătura lui Isus (Iisus) este desprinsă de lumea aceasta, pe care o contestă și toată greutatea ei este pusă pe Împărăția Cerului, pe care trebuie să o căutăm mai  întâi. (Matei 6; 33) Lumea și Împărăția Cerurilor sunt în antiteză, în învățătura lui Isus (Iisus) și după cum ne spune El, nu ar trebui să ne îngrijorăm de nimic lumesc, ci să trăim ca și cum am fi, încă de aici, de pe pământ în Împărăția cerească. Negarea eului este dublată de negarea lumii. Cine suntem noi, în viziunea lui Isus (Iisus)? Suntem copiii lui Dumnezeu, nu suntem copiii lumii. Chiar mai mult, noi suntem niște dumnezei muritori, care avem nevoie de o scânteie divină pentru a ne da seama de ceea ce suntem cu adevărat. Isus (Iisus) ne aduce aminte că suntem dumnezei și ne învață cum să descoperim acest lucru, în interiorul nostru. Când a fost acuzat că se prezintă cu titulatura Fiul lui Dumnezeu, Isus (Iisus) a spus că acesta nu este de loc un lucru extraordinar, deoarece toți oamenii sunt dumnezei și au deci potențialul de a fi ca și Dumnezeu. (Ioan 1o; 34) Isus (Iisus) a arătat tot timpul către Tatăl Ceresc, nu a făcut referire și nu a acordat importanță instituției religioase evreiești. Un alt element legat de esența creștinismului este acela că învățătura lui Isus (Iisus) este anti-sistemică.

Inițial Isus (Iisus) îi trimetea pe cei pe care îi vindeca la preoți. Era aceasta o legitimare a instituției religioase? În fapt, El i-a învățat pe oameni cu totul alte lucruri decât îi învăța preoții. ”Ați auzit că vi s-a spus, dar Eu vă spun…” era o formulă prin care Isus (Iisus) își începea predicarea. (Matei 5; 44) Isus (Iisus) a nesocotit pe preoți căci nu le-a cerut aprobarea pentru învățătura Sa, care devia foarte mult de la învățătura iudaică. Isus (Iisus) obișnuia să îi învețe pe oameni în afara cadrului instituției religioase evreiești și nu numai în sinagogi. El a încercat să își ducă mesajul și în sinagogi dar a fost nevoit să aleagă alte locuri, unde să poată vorbi liber oamenilor, ca în predica de pe munte. În sinagogă Isus (Iisus) nu a avut libertatea de a face pe deplin auzit glasul lui Dumnezeu. Dovada este faptul că fruntașii sinagogilor, cărturarii și Fariseii au devenit adversarii Lui. El nu s-a limitat a predica în sinagogi, ci a utilizat ca și loc de predicare spațiile libere. Probabil că acest lucru este pe deplin valabil și astăzi, dacă ne raportăm la Bisericile instituționale, unde glasul lui Dumnezeu este cenzurat de funcționari religioși. Învățătura lui Isus (Iisus) nu este din lumea aceasta și nu se aplică la lumea aceasta. Pasivitatea în fața răului nu are nici un fel de aplicabilitate în lumea noastră și nici nu a fost aplicată în istoria Creștinismului. Martirii se duceau la moarte fără să opună rezistență, dar cum ar fi putut să se opună celor care îi omorau? Instituția bisericească a renunțat la principiul non-violenței și a luptat prin mijloace armate pentru obiectivele pe care le considera potrivite. De multe ori, neavând propria armată, instituțiile bisericești au căutat să subjuge politic statele unde ele funcționau și armatele acestora.  Când a ajuns puternică instituția bisericească a uitat să întoarcă și obrazul celălalt, chiar mai mult a măcelărit mulți nevinovați. Învățătura lui Isus (Iisus) ne se prea aplică în sfera de răspândire a Creștinismului, unde oamenii, au fost omorâți pentru opiniile lor, care erau altele decât cele ale instituției bisericești. O personalitate de anvergura lui Lev Tolstoi, care a predicat principiul non-violenței a fost îndepărtat de către instituția bisericească. 

Isus (Iisus) ne cere sacrificiul de sine și toată învățătura Lui se bazează pe lepădarea, deci pe renunțarea la sine. El s-a sacrificat pe Sine, pentru noi și aici stă esența învățăturilor Lui, El nu a acționat niciodată pentru Sine, în interesul Său. Isus (Iisus) a personificat principiu nevinovăției. Nu s-a supărat pe aceia care l-au răstignit și nici nu a cerut să se facă dreptate. Isus (Iisus) nu a propovăduit dreptatea, care este esența V.T., El a promovat sacrificiul de Sine, în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Chiar atunci când cineva este nedreptățită , persoana respectivă trebuie să ierte. Aceasta este reacția, în fața răului, pe care o cere Isus (Iisus) și anume iertarea. ”Iartă-i Doamne că nu știu ce fac.” (Luca 23; 34) Oare chiar nu știau ce fac sau nu își dădeau seama de gravitatea faptelor lor? Deoarece nu credeau că Isus (Iisus) este Fiul lui Dumnezeu, ei de fapt nu își dădeau seama de gravitatea a ceea ce fac. Totuși Dumnezeu Tatăl nu i-a iertat și sângele lor a căzut asupra capului lor, după cum au cerut chiar ei. Isus (Iisus) însă i-a iertat, căci ei nu știau ceea ce știa El. Isus (Iisus) a considerat că neștiința lor este o scuză. De la principiul non-violenței și până la principiul credinței, totul, absolut totul se bazează pe sacrificiul de sine. Cine vrea să îl urmeze pe Isus (Iisus) trebuie să se sacrifice pe sine. Lepădarea de sine sau uitarea de sine este adevărata esență a Creștinismului. Iată textele, care dovedesc acest lucru.

"37 Cine iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.

 38 Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine nu este vrednic de Mine.

 39 Cine îşi va păstra viaţa o va pierde; şi cine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga." (Matei 10; 37-39)

"29 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.

 30 Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11; 29-30)

Credința creștină nu este un cod moral, pe care dacă îl urmăm în litera lui vom fi mântuiți. Credința creștină este o fereastră prin care putem să vedem infinitul și unde ni se cere să ne transformăm, să devenim făpturi noi, copii ai lui Dumnezeu. Învățăturile lui Isus (Iisus) nu ne învață ce să facem și ce să nu facem și dacă rămânem oameni naturali, neregenerați spiritual, ele nu ne trec puntea dintre pământ și Cer. Credința creștină îl prezintă pe Tatăl Ceresc care vorbește cu noi și care ne prezintă Împărăția Cerurilor și ordinea ei. Regulile prezentate de Isus (Iisus), în învățătura Sa sunt regulile Împărăției lui Dumnezeu, spre care trebuie să tindem, nu sunt un set de reguli pe care să le putem respecta pe pământ, ca pe un set de legi juridice și prin care să trăim. Prin învățăturile Sale, Isus (Iisus) ne prezintă modul în care arată psihologia unui om născut din nou, este o secvență parabolică în metabolismul unui suflet renăscut spiritual, este o descriere a trăsăturilor sufletești ale unui Creștin, născut din nou și nicidecum o soluție practică pentru a ajunge nemuritori. Cheia care ”descuie” ușa nemuririi este nașterea de sus, adică nașterea din Dumnezeu, a fiecărui credincios și credincioasă în parte și mai departe soluțiile le avem în noi înșine, în Dumnezeu care locuiește în om.

 

 

Nou!

Navigare website

 

 

Mobile version!

Mesaje actualizate

 

Credinta personala si stiinta confesiunilor crestine

Avem doar două variante pentru care credem în Dumnezeu. Prima este frica de a nu fi pedepsiți cu iadul veșnic dacă nu credem și a doua este dragostea pe care un Dumnezeu atotputernic ne-o poartă fiecăruia dintre noi în mod individual....

uploaded: 13. 08. 2016

read more

 

Adevarul va va face liberi

Bisericile instituționale sunt prima treaptă pe calea către salvarea sufletelor și toți credincioșii trec în mod obișnuit prin această etapă. Cu toate acestea ele nu sunt și ultima treaptă a creșterii spirituale individuale ci sunt doar o treaptă primară...

uploaded: 09. 03. 2016

read more

 

Anticristul poate sa fie oprit

Foarte mulți oameni credincioși așteaptă să vină Anticristul pentru că venirea lui este o profeție biblică. Ei se gândesc anxios că vor trebui să îndure suferințe îngrozitoare când va veni acesta dacă nu se vor închina înaintea lui....

uploaded: 09. 03. 2016

read more

 

Laicitate, spiritualitate si societate

Credința creștină la fel ca orice credință religioasă poate să fie foarte utilă creșterii spirituale a fiecărui individ uman. Prin ea oamenii pot să regăsească speranța și temeiul bunătății....

uploaded: 30. 01. 2016

read more

 

Religia crestina in lumea de astazi

Pentru a clarifica afirmația că România este o țară creștină, afirmație trâmbițată de unii propagandiști care se pretind a fi vocea tradiției și apărători ai credinței creștine trebuie să pornim de la o anumită premisă...

uploaded: 29. 12. 2015

read more

 

Fanatismul religios

O credință religioasă foarte puternică poate duce la intoleranță atunci când întâlnește o altă credință religioasă la fel de puternică. Pentru un om care se angajează total într-o credință religioasă intoleranța față de alte religii este o tendință naturală...

uploaded: 15. 12. 2015

read more

 

Crestinii si Crestinismul divizat

Deseori, în ultima perioadă de timp, am fost întrebat de ce religie sunt și răspunsul a fost, cum este de la sine înțeles, mereu același, sunt Creștin. Din nefericire, aceasta a devenit o religie inacceptabilă pentru timpurile noastre.

uploaded: 26. 10. 2015

read more

 

Calea ingusta care duce la viata

Puritatea doctrinară și puritatea morală sunt două lucruri foarte diferite. Din nefericire mulți Creștini le confundă între ele și consideră că dacă este cineva mai fidel unei anumite doctrine creștine cu atât este mai pur din punct de vedere moral în ochii lui Dumnezeu...

uploaded: 21. 09. 2015

read more

Postul Crestin

Unele Biserici instituționale au denaturat practicarea Creștinismului așa cum a fost acesta indicat de Isus (Iisus). Ele au înlocuit învățăturile Mântuitorului cu tradiția lor adică cu tot felul de ritualuri care țin loc de o autentică practică creștină. Astfel postul a devenit un surogat prin care se înlocuiesc alte valori cum ar fi generozitatea, sacrificiul de sine, cinstea, interesul pentru aproapele nostru, dragostea creștină.

uploaded: 18. 07. 2015

read more

Chipul si asemanarea lui Dumnezeu

Toate doctrinele Bisericilor instituționale sunt imperfecte și mărginite în capacitatea lor de a îl cuprinde în înțelegerea lor pe Dumnezeu. Nici o organizație religioasă nu are capacitatea de a îl reflecta pe Dumnezeu în frumusețea caracterului Său...

uploaded: 05. 07. 2015

read more

Natura divina din om

Atunci când ne naștem nu suntem numai carne păcătoasă, avem în noi imaginea lui Dumnezeu, deoarece am fost făcuți după chipul și asemănarea Lui...

uploaded: 12. 06. 2015

read more

Libertatea de a il alege pe Dumnezeu si impietrirea inimii

Am scris eu oare, în articolul precedent, că Dumnezeu este nedrept și că salvează pe oricine dorește, în mod arbitrar, fără criterii, dar și că împietrește inima oricui dorește, și că astfel împiedică aceea persoană să fie salvată? Am afirmat cumva că Dumnezeu poate împietri inima unui om și astfel îl poate ține departe de credință, și că, după acest fapt, tot El îl azvârle apoi în iad, pentru a fi chinuit veșnic?...

uploaded: 10. 05. 2015

read more

Pacatul, vinovatia si responsabilitatea crestina

Religia creștină, la fel ca multe alte religiii, este un fenomen complex care nu se oferă cu ușurință celor credincioși, spre cunoaștere și spre înțelegere, în lipsa unor repere spirituale sigure. Reperele ne sunt necasare pentru a ne putea orienta și a da un sens credinței pe care o considerăm ca fiind și credința noastră. Să abordăm un prim reper...

uploaded: 21. 03. 2015

read more

Revolta lui Satana si necesitatea revelatiei

Este adevărat că Dumnezeu a iubit foarte mult lumea, a se înțelege toată creația Sa, încât a dat pe Fiul Său să moară pentru ea pe cruce. (Ioan 3; 16) Este la fel de adevărat că și omul, prin Omul Isus (Iisus) atât de mult l-a iubit pe Dumnezeu încât  s-a sacrificat pe Sine pentru El și a fost gata să își dea viața pe cruce pentru ca Dumnezeu să poată să guverneze în pace asupra universului și să poată să îl învingă pe Satana, dușmanul Său....

uploaded: 19. 02. 2015

read more

Fiul Omului

Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu le-ar fi arătat îngerilor dragostea pe care a dorit să o demonstreze la cruce, înainte de căderea în neascultare a lui Satana, ar fi spulberat dinainte orice îndoială a lor și nu ar mai fi fost nevoie de crucea Golgotei. Întrebarea este dacă pentru a putea face această demonstrație Dumnezeu avea nevoie absolută de om, adică dacă El putea manifesta această dragoste față de îngeri, așa cum a făcut-o față de oameni? ...

uploaded: 19. 01. 2015

read more

Multi sunt chemati dar putini sunt alesi

Alegerea pe care Dumnezeu o face, încă înainte de întemeierea lumii, în ceea ce privește mântuirea celor credincioși și a celor credincioase este prezentată în multe texte biblice și existența acestei alegeri nu are cum să fie tăgăduită de nimeni...

uploaded: 21. 12. 2014

read more

In Hristos si in Biserica

Isus (Iisus) a spus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, acolo este și El. (Matei 18; 20) De aici reprezentanții instituțiilor bisericești au tras concluzia greșită că Biserica se află numai acolo unde sunt mai mulți credincioși adunați la un loc, acordând mai multă importanță locului, ca realitate materială și nu Duhului....

uploaded: 11. 12. 2014

read more

La om mantuirea este cu neputinta

El a spus de multe ori că o credință personală în Dumnezeu este mântuitoare. ”Credința ta te-a mântuit” este probabil una dintre cele mai uzuale formule intrate în mentalul colectiv. (Luca 7; 50) Mântuit este o formulă biblică care are două înțelesuri, adică vindecat de boli și de asemenea salvat pentru veșnicie. Isus (Iisus) a folosit cuvântul mântuit în ambele sensuri......

uploaded: 18. 10. 2014

read more

Daniel Branzei pastor al intunericului

Nu doresc să descurajez pe nimeni să citească Biblia, dimpotrivă, încerc să încurajez o analiză atentă, profundă, critică și mai ales spirituală a V.T. și a N.T. Când cineva insistă pe o citire literală el sau ea poate să fie întrebată: Tu de ce nu ți-ai tăiat mâna sau nu ți-ai scos ochiul, atunci când ai păcătuit, căci doar literal așa scrie în N.T. că ar fi bine să faci? (Marcu 9, -48).....

uploaded: 16. 10. 2014

read more

Slova omoara dar Duhul da viata

Nu doresc să descurajez pe nimeni să citească Biblia, dimpotrivă, încerc să încurajez o analiză atentă, profundă, critică și mai ales spirituală a V.T. și a N.T. Când cineva insistă pe o citire literală el sau ea poate să fie întrebată: Tu de ce nu ți-ai tăiat mâna sau nu ți-ai scos ochiul, atunci când ai păcătuit, căci doar literal așa scrie în N.T. că ar fi bine să faci? (Marcu 9, -48).....

uploaded: 16. 10. 2014

read more

Fals si uz de fals în Bisericile institutionale

Creștinismul este o religie care s-a reinventat continuu de-a lungul celor două milenii de existență și în care straturi succesive de învățături au acoperit, au modificat și au completat învățăturile lui Isus (Iisus) . În acest context, pe mine personal mă interesează să dezgrop învățăturile Lui autentice de sub ruinele spirituale ale doctrinelor creștine care au acoperit aproape complet intențiile fondatorului Creștinismului....

uploaded: 03. 10. 2014

read more

Iertarea de pacate

Concepția bazată pe faptul că anumite persoane au dreptul să ierte păcatele altor persoane nu are nici un fundament biblic, dacă nu se referă decât la iertarea păcatelor săvârșite exclusiv asupra celui în cauză. Din câteva texte ale N.T. s-a construit o doctrină falsă care stă la baza unui ritual religiosos...

uploaded: 14. 09. 2014

read more

Iertarea pacatelor si Biserica

Comunitățile creștine nu sunt niște ”separeuri,” niște ”cluburi” selecte în care cei și cele care aparțin de ele, o dată intrați în aceste comunități, să poată considera că reprezintă o elită aleasă, o dată pentru totdeauna. Ceilalți Creștini, alții decât ”frații” și ”surorile” de confesiune creștină sau membrii altor religii nu trebuiesc priviți ca niște adversari, deoarece Isus (Iisus) ne-a învățat că nu trebuie să considerăm pe nimeni dușmanul nostru....

uploaded: 03. 09. 2014

read more

Iertarea pacatelor si birocratia religioasa

Cine poate să ierte păcatele? O întrebare esențială al cărui răspuns ne deschide ușa către înțelegerea profundă a relațiilor dintre Dumnezeu și om...

uploaded: 18. 08. 2014

read more

Dogme si spiritualitate

Dogmele și doctrinele creștine sunt cea mai sigură cale pentru a ne îndepărta de învățăturile lui Isus (Iisus). Paradoxal, dar așa cum o dată cu Legea V.T. s-a înmulțit păcatul, după cum ni se spune în N.T., tot așa, o dată cu apariția dogmelor și doctrinelor creștine, oamenii s-au despărțit de experiența vie cu Hristos și au înlocuit această experiență vie cu niște opinii omenești despre Dumnezeu, opinii care au ajuns să fie impuse prin autoritatea instituțiilor bisericești.....

uploaded: 20. 07. 2014

read more

Darul deosebirii duhurilor si Anticrist

Descoperirea care este făcută în Isus (Iisus) nu este doar o descoperire făcută simțurilor, adică, în mod obiectiv, pe plan natural, martorilor care au participat la evenimente sau celor care citesc scrierile N.T....

uploaded: 13. 07. 2014

read more

Anticristul și Baptiștii necarismatici

Întrebarea legată de necesitatea de a fi carismatic, ca și Creștin, este, după părerea mea lipsită de sens și este promovată numai de aceia și acelea pentru care Creștinismul este doar o ideologie, un mijloc de manipulare a maselor de Creștini...

uploaded: 12. 05. 2014

read more

Daniel Branzei si Iosif Ton - propaganda mincinoasa

Daniel Brânzei își fundamentează atacul asupra lui Iosif Țon pe situarea acestuia de partea carismaticilor. Ce ne spune însă Biblia despre carismatism? Ca întotdeauna și în această problemă a carismatismului, N.T. ne oferă două seturi de învățături, care sunt susceptibile de a ne conduce la două tipuri diferite de concluzii...

uploaded: 14. 03. 2014

read more

Reforma din zilele noastre

Acest articol se bazează pe un dialog pe care l-am avut cu un membru al Bisericii instituționale Baptiste, pe care am să îl numesc d-l B, pentru motivul de a nu face public numele unei persoane, fără acordul acesteia. În acest dialog, printre altele d-l B mi-a prezentat următoarele idei, citez: ...

uploaded: 26. 02. 2014

read more

Biserica

Este greșită impresia conform căreia adevărata Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Spirituală Unică ar fi o entitate ineficientă, incapabilă să se mobilizeze în orice fel de acțiune practică. Biserica Spirituală Unică este, în primul rând, o unitate spirituală, adică uniunea ei este legătura duhovnicească care se realizează în și prin Duhul Sfânt. (Efeseni 4; 3) ...

uploaded: 26. 02. 2014

read more

Adevărata Biserică este Trupul lui Hristos

În ce fel trebuie înțeles că Hristos este Capul Bisericii? Este El Capul unei instituții religioase numită Biserică ? Capul căreia dintre numeroasele instituții bisericești este Isus (Iisus)? Este Isus (Iisus) Capul Bisericii instituționale Ortodoxe ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Adunările creștine

Din nefericire, adunările creștine pot determina, prin modul în care ele profesează Creștinismul, un gen de deformare imagistică a relațiilor dintre Dumnezeu și om. Când spun imagistică mă referă la descrierea a cea reprezintă această complexă relație ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Botezul în apă și nașterea din nou

Când începe nașterea din nou? Începe ea odată cu botezul în apă sau este independentă de acesta și poate începe fie înainte, fie după botez? Ce trebuie să înțelegem prin nașterea din apă? ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Cercetați Scripturile

Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Credința personală

Biserica Spirituală Unică exista, de la început, nu am înființat-o eu, doar am descoperit-o și am identificat-o. Paradoxal, dar probabil că și dvs. faceți, chiar fără să știți, parte din ea, deoarece de ea aparțin toți credincioși adevărați...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Doctrine și cunoaștere

Sunt persoane care m-ar putea întreba de ce mă preocupă botezul în apă sau problema icoanelor. Dintr-un motiv foarte clar și anume din dorința de a prezenta Creștinismul ca fiind o cale deschisă și nicidecum închisă...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Esența învățăturilor lui Isus (Iisus)

Toată credința creștină se bazează pe ideea de sacrificiu de sine. Toată învățătura lui Isus (Iisus) presupune renunțarea la sine sau lepădarea de sine. În absolut toate învățăturile Sale...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Imperialismul spiritual

Mulți Creștini se înarmează cu doctrinele lor și pornesc să cucerească lumea. Ei sunt siguri că fac un lucru bun dacă reușesc să îi convingă pe alți oameni să creadă la fel ca și ei, căci ei nu au nici o îndoială că ei cunosc cel mai bine toate aspectele legate de Persoana lui ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Jertfa lui Isus (Iisus)

Există două variante fundamentale de înțelegere a Creștinismului. În prima variantă, se consideră că Isus (Iisus) a murit pe cruce pentru noi și astfel, datorită meritelor Lui, fiecare din noi ...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Moaștele sfinților și ale sfintelor

De ce merg oamenii la sfinții morți și nu merg la sfinții vii? Unde sunt sfinții din zilele noastre într-o instituție bisericească, cea ortodoxă, aceea care face atâta caz de moaștele sfinților?...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Natura lui Dumnezeu

Bisericile instituționale ne învață greșit despre modul cum trebuie să înțelegem învățăturile lui Isus (Iisus). Care este teoria în spatele învățăturilor lor? Dumnezeu este văzut ca o Ființă Supremă...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Pescar de oameni

Exact la fel se întâmplă și în zilele noastre. Trei mari tipuri de cozi se regăsesc în România. Cozile la ghișee, cozile la ajutoarelep venite de la U.E. și cozile la moaște. Cele două din urmă, prezintă aceeași logică...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Predestinarea celor aleși de Dumnezeu

Dumnezeu cunoaște toate lucrurile înainte de a se întâmpla, din veșnicie. Știe chiar și reacția noastră la chemarea Lui. Chemarea lui Dumnezeu este personală, adică fiecare persoană primește chemarea sa...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Religia rlui Isus (Iisus)

Care a fost religia de care a aparținut Isus (Iisus)? A fost Isus (Iisus) Evreu și a aparținut de religia iudaică? A negat Isus (Iisus) religia iudaică...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Revelația generală și revelația personală

Credința creștină nu poate fi obligatorie pentru nimeni și nu poate fi impusă și lipsa ei nu poate fi reproșată nimănui deoarece credința nu este un lucru natural, evident pentru fiecare om, ci este un fenomen supranatural...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Rugăciunea este o experiență personală

Cum trebuie să ne rugăm? Isus (Iisus) ne-a învățat cum trebuie să ne rugăm, dar instituțiile bisericești ne învață altceva. Pe cine trebuie să ascultăm?...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Voia lui Dumnezeu

V.T. prezintă istoria unui eșec. Este vorba despre eșecul relației dintre om și Dumnezeu. Omul eșuează în încercarea sa de a fi pe placul lui Dumnezeu și, de asemenea, Dumnezeu eșuează în încercarea Sa...

uploaded: 18. 01. 2014

read more

Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă

Principala deosebire dintre Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă este aceea că prima este o realitate spirituală, adică o unitate în Duh și cea de-a doua este o instituție bisericească, o organizație religioasă. Biserica Spirituală Unică este formată din toți Creștinii născuți din nou...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Cea mai mare poruncă

Care este cea mai mare poruncă? Toți Creștinii răspund cu ușurință la această întrebare. Este porunca iubirii, adică să îl iubim pe Dumnezeu, cu toată ființa noastră și pe aproapele nostru la fel ca pe noi înșine...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Dumnezeu și omul

Unii Creștini au fost învățați să fugă de filozofie tocmai pentru că filozofia le poate deschide mințile și instituțiile bisericești nu au nevoie de oameni care să pună întrebări la care ele să nu poată să răspundă...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Omul este icoana lui Dumnezeu

Eu nu mă închin în fața icoanelor și mai ales detest să îmi ating fruntea de ele, dar doresc să fiu obiectiv în analizele mele și nu aș vrea, în nici un caz să fiu părtinitor, favorizând o doctrină a unei confesiuni creștine în defavoarea doctrinei altei confesiuni creștine...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Împărăția Lui Dumnezeu și Biserica

Cum trebuie să fie concepută Împărăția lui Dumnezeu? Este tot universul, eventual multiversul, un vast imperiu ”teritorial,” la conducerea căruia se află un Împărat pe care noi îl numim Dumnezeu? Este mai degrabă Împărăția lui Dumnezeu o Împărăție spirituală...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Păcatul mândriei

Mulți credincioși creștini se consideră pe ei înșiși sfinți și fără păcate. Ei nu consumă băuturi alcoolice, nu fumează și nu comit adulter, au deci toate ingredientele pentru a se putea considera sfinți...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Programe de adorație la comandă

Este foarte ciudat faptul că noi îl adorăm pe Isus (Iisus) pentru că este Fiul lui Dumnezeu dar nu ne adorăm între noi, cu toate că, prin nașterea din nou și noi devenim fii și fiicele lui Dumnezeu, adică copiii Lui. Mulți spun că trebuie să îl adorăm pe Isus (Iisus) deoarece El a murit pentru noi pe cruce...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Tatăl nostru care este în Ceruri și în noi

Trebuie să spunem lucrurile până la capăt. Isus (Iisus) nu doar că a murit pe cruce pentru noi și în locul nostru, dar El și trăiește pentru noi și în locul nostru, după învierea Sa. Iată textele biblice care ne spun acest lucru...

uploaded: 12. 10. 2013

read more

Botezul în apă

Eu nu am afirmat niciodată că botezul în apă nu este necesar. Eu afirm că botezul în apă, fie că este săvârșit asupra copiilor, fie că este săvârșit asupra maturilor are aceeași valoare simbolică...

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Credința creștină și credulitatea

Biblia nu a fost inspirată cuvânt cu cuvânt, de către Dumnezeu. Principiul inspirației verbale poate fi respins cu ușurință datorită numeroaselor neconcordanțe, pe care Biblia le conține. În același timp, Biblia conține mesajul lui Dumnezeu...

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Dialog cu un baptist

Dumneavoastră, în articolul dvs. de fond, susțineți următoarele: ”Dacă Biserica Domnului și-a pierdut punctul de plecare în învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, de ce nu am putut vedea intervenția Duhului Sfânt în istoria Bisericii lui Cristos?....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Dogmele și doctrinele religioase

Dogmele și doctrinele religioase nu sunt oameni, sunt doar păreri umane parțiale și relative despre Dumnezeu și de aceea nu pot fi mântuite. Cu toate acestea, există oameni care sunt un fel de personificare a unor dogme și doctrine creștine....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Dragostea de Dumnezeu

Mulți se laudă că îl iubesc pe Isus (Iisus) Hristos, dar sincer să fiu eu nu îi cred. Aceasta deoarece cu toate că Isus (Iisus) Hristos este în mijlocul lor, ei nici măcar nu îl observă...

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Legea și harul

Isus (Iisus) ne-a spus că El nu a venit să strice Legea, ci să o împlinească și cu toate că El nu a stricat Legea, El a schimbat-o, în unele din aspectele ei cele mai importante, pentru ca să poată să ne reveleze....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Pocăința din dragoste

În măsura în care omul are nevoie să fie iubit de Dumnezeu, în aceeași măsură și Dumnezeu are nevoie să fie iubit de om. Dacă nu ar fi așa ar însemna că Dumnezeu....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Răspuns la mesajul unui papă

Am citit pe un site un mesaj al papei de la Roma, transmis cu ocazia unei audiențe recente la Vatican. Acest mesaj mi s-a părut foarte interesant, cu recunoașterea anumitor adevăruri....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Ucenicii lui Isus (Iisus)

În textele de mai jos avem cea mai fidelă imagine a Bisericilor instituționale de astăzi, care rezultă din privirea pe care Isus (Iisus) a aruncat-o asupra instituției religioase, din vremea Sa. De atunci și până acum nimic nu s-a schimbat....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Judecata viitoare

În ceea ce privește Judecata viitoare, N.T. ne pune la dispoziție două grupuri de texte, care, cel puțin în aparență, se contrazic între ele. N.T. nu este o carte precisă, ci una complexă, care conține în sine mai multe posibile interpretări. Iată primul grup de texte.....

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Copil al lui Dumnezeu

Iată câteva texte biblice a căror alăturare este deosebit de dificilă. Mai întâi am să citez aceste texte biblice și apoi am să explic de ce afirm că o comparație făcută între ele creează dificultăți majore de interpretare.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Credinta în Isus (Iisus) si asemanarea cu El

Nu există nici o diferență de fond între instituția religioasă evreiască și instituția religioasă creștină. Și una și cealaltă se bazează pe reguli, pe care pretind că le-au primit toate de la Dumnezeu.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Creștinismul

Mai este relevantă credința creștină, în zilele noastre? Eu spun că da și iată câteva considerente pentru care dau acest răspuns. În primul rând, credința creștină este un aliat de nădejde pentru aceia sau acelea care aspiră către frumusețea morală și binele moral.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Trupul lui Hristos

Există o singură Biserica și aceasta este Trupul lui Hristos. Aceasta este Biserica Spirituala Unica, denumire pur convenționala. Biblia vorbește în nenumărate texte ale ei despre aceasta realitate spirituala.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Ordinea lui Dumnezeu si ordinea oamenilor

Dumnezeul creștin este un Dumnezeu al ordinii dar al unei alte ordini decât a celei lumești. Există o deosebire esențială între ordine, așa cum o înțeleg oamenii în mod obișnuit și ordine, așa cum o înțelege Dumnezeu.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Un nou răspuns către pastor

Pavel i-a organizat pe Creștinii lumești în ierarhii, având o ordine asemănătoare cu aceea a oricărei instituții omenești, de exemplu a statelor, guvernelor, ministerelor, întreprinderilor etc.....

uploaded: 07. 07 2013

read more

Iertarea si pedeapsa lui Dumnezeu

Bisericile instituționale promovează intensiv o imagine despre Dumnezeu, desprinsă direct din paginile V,T. și în care se desfășoară o metodă pedagogică, presupusă a fi fost folosită de El, dar care nu a reușit să convingă pe poporul Său. Acestea îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un Stăpân Absolut, căruia trebuie să ne supunem necondiționat și care pedepsește păcatul, fără cruțare. Se perpetuează o imagine despre Dumnezeu, care nu scoate în evidență esența Sa....

uploaded: 05. 06 2013

read more

Comunitatile crestine

Adevăratele comunități creștine ar trebui să fie centre spirituale și sociale care să nu fie axate pe respectarea unor doctrine sau dogme fixe și obligatorii, ci să graviteze în jurul manifestărilor puterii lui Dumnezeu și a servirii celor în nevoie. Toată activitatea acestor centre spiritual-sociale ar trebui să se concentreze pe slujirea celor săraci, a văduvelor, a celor bolnavi și a celor handicapați...

uploaded: 05. 06 2013

read more

Credinta este un dar primit de la Dumnezeu

Nimeni nu trebuie să creadă decât ce îi dă Dumnezeu să creadă și aceasta este esența credinței creștine. Dacă este un dar, atât faptul credinței dar și conținutul acesteia, atunci înseamnă că ea nu poate fi impusă de oameni. Dacă conținutul credinței creștine este un dar care vine direct de la Dumnezeu și care se adresează conștiinței celui sau celei credincioase, atunci înseamnă că această credință personală nu poate să vină din afară, ci din înăuntrul unei persoane...

uploaded: 05. 06 2013

read more

Isus (Iisus) Fiul lui Dumnezeu

Toate Bisericile instituționale, inclusiv marile mișcări evanghelice din Vestul Europei, care se manifestă în prezent, au construit și continuă să prezinte o imagine ciudată a lui Dumnezeu. El este considerat a fi o entitate, asemănătoare cu omul, pentru că oamenii au fost creați după chipul și asemănarea Lui și care are toate trăsăturile omului, dar absolutizate...

uploaded: 05. 06 2013

read more

Isus (Iisus) Hristos nu este Singurul nascut din Tatal

Iată mai jos câteva texte biblice, dintre care unele se contrazic doar aparent între ele, dar și texte între care există contradicții reale, care influențează câteodată decisiv modul de înțelegere a învățăturilor lui Isus (Iisus). Un prim grup de texte din N.T. afirmă că Dumnezeu are un singur Fiu și un al doilea grup afirmă că El are mai mulți fii și fiice. Aceasta nu este decât o contradicție...

uploaded: 05. 06 2013

read more

Raspuns la mesajul unui pastor

Una este ceea ce a învățat Isus (Iisus) pe oameni și alta este ceea ce au făcut oamenii din învățătura Lui, inclusiv ceea ce au făcut oamenii din învățăturile apostolului Pavel. Eu fac o deosebire netă între învățătura curată a lui Isus (Iisus)...

uploaded: 05. 06 2013

read more

Numai Dumnezeu iarta pacatele

În ceea ce priveşte problema puterii oamenilor de a ierta păcatele altor oameni, N.T. ne furnizează două relatări foarte diferite. Una dintre acestea se află în evanghelia după Matei în cap. 16, iar ceea de a două se găseşte în Evanghelia după Ioan, la cap. 20. Iată ce ne spune textul din Matei...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Biblia și inspirația divină

Este vreo diferenţă între faptul că textele N.T. doar conţin inspiraţia lui Dumnezeu sau că ele sunt în totalitate ‚insuflate’ de Dumnezeu? Există o mare diferenţă. Dacă textele sunt ‚insuflate,’ această înseamnă că alegerea...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Biserica și sfințenia

Dumnezeu ne face liberi dar instituţiile bisericeşti ne judecă această libertate....

uploaded: 07. 05 2013

read more

Despre cine poartă semnul fiarei 666

Semnul fiarei 666 nu este doar un cip, implantat la fiecare cetăţean de pe planetă, poate fi şi acesta parte dintr-o etapă; semnul fiarei 666 reprezintă în esenţă impunerea autorităţii umane...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Despre cum ne iubeşte Dumnezeu

Unii Creştini sunt ca nişte baloane cu aer. Se înalţă spre înălţimi dar înăuntru lor este numai aer. Susţin cu tărie Biblia dar nu ştiu nimic despre felul în care a fost scrisă...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Despre esenţa credinţei creştine

Eu cred că N.T. are un spirit al său. Întrebarea este: „Care este esenţa creştinismului, resorturile sale adânci, sensurile sale intime?” Cred că Biblia ne spune că ne este deschisă calea pentru a deveni fiinţe evoluate spiritual, ...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Iesirea din Babilon

Eu nu vă spun să nu mergeţi în adunările voastre sau în Bisericile voastre locale, eu vă spun mergeţi dar priviţi-le cu alţi ochi, adică cu ochi duhovniceşti, nu doar lumeşti. Nu vă părăsiţi adunările voastre este un îndemn biblic, dar va veni o vreme când...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Imaginea lui Isus (Iisus) Hristos modificată de instituţiile bisericeşti

Bisericile instituţionale au creat imaginea unui Isus (Iisus) (IIsus (Iisus)) Hristos, care este Domn şi Stăpânitor, într-un mod în care conducătorii politici ai acestei lumi sunt domni şi stăpânitori. Nu există dovezi biblice care să susţină această versiune...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Infailibilitatea Bibliei

Cuvântul lui Dumnezeu este scris cu sângele lui Isus (Iisus) în inimile noastre. Nici o carte din lume nu este infailibilă, adică fără greşeală, nici chiar Biblia. Nici un om pe lume nu este infailibil...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Instituție bisericească și comunitate creștină

Prin „instituţie bisericească,” sau „Biserică instituţională” eu nu acuz şi nu condamn colectivităţile creştine. Eu critic sistemul prin care, în baza unor reguli şi tradiţii pur umane...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Icoane adevărate şi icoane false

Icoanele adevărate şi vii sunt fiinţele noastre interioare, atunci când sunt schimbate după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, prin naşterea din nou...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Învăţăturile lui Isus (Iisus)

Isus (Iisus) a cerut tuturor ucenicilor săi, bărbaţi şi femei, tuturor celor care îl urmau şi se considerau ucenicii Lui, să iubească pe cei, pe care îi considerau fraţi şi surori...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Învăţăturile lui Isus (Iisus) şi învăţăturile apostolului Pavel

Apostolul Pavel nu a fost un eretic, a fost o persoană care a influenţat, mai mult decât oricine dezvoltarea Creştinismului, spre bine şi spre rău...

uploaded: 07. 05 2013

read more

Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu

Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări în materia la care mă refer. De ce nu îmi este teamă ca făcând anumite greșeli voi induce...

uploaded: 24. 04 2013

read more

Biblia și Isus (Iisus)  

N.T. este o culegere de cărți care cuprind în ele descrierea unei Persoane, nu a unei doctrine. Această culegere de cărți nu ne învață propriu zis ce să facem, ca să fi mântuiți, ci doar ne prezintă felul de a fi, caracterul ...

uploaded: 24. 04 2013

read more

Dumnezeu este dragoste

Dacă ar fi să îmi conduc opțiunile după imaginea despre Dumnezeu, pe care o creează Bisericile instituționale aș renunța la Creștinism. Care este explicația pentru o astfel de decizie potențială?  ...

uploaded: 24. 04 2013

read more

Unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Isus (Iisus)

Ce este Biserica? Unde sunt doi sau trei, adunați în numele lui Hristos acolo este și El. (Matei 18; 20) Adunați în numele lui Hristos, înseamnă de fapt adunați în Duhul lui Hristos,  ...

uploaded: 24. 04 2013

read more

Instituția Bisericii

Ce sunt instituțiile bisericești? Mai întâi trebuie clarificată problema de a stabili ce sunt instituțiile în general și după aceea de a vedea ce specific au instituțiile bisericești. Instituțiile sunt organe ...

uploaded: 12. 04 2013

read more

De asemenea este scris

Mulți predicatori spunoamenilor doar ce vor aceștia să audă, pentru ca în felul acesta să devină cunoscuți și apreciați. Ei știu ce așteaptă oamenii de la ei și vorbesc în așa fel încât să câștige notorietate, cu orice preț. Ei nu fac decât să folosească vechiile clișee și tradiții omenești cu care sunt obișnuiți...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Dumnezeu locuieşte în noi

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații creștinești autentice...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Comerțul cu suflete

Este o greșeală să credem că există unele doctrine, bune și că altele sunt greșite. Confesiunile Neo-protestante nu au doctrine mai bune decât Biserica instituțională Ortodoxă, decât cea Romano Catolică, sau decît cele Protestante sau Reformate. Neo-protestanții se mândresc că ei nu se închină la idoli, dar cine se închină în prezența unei imagini a lui Isus (Iisus)...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Isus (Iisus) modelul nostru de credință

Este o greșeală să credem că există unele doctrine, bune și că altele sunt greșite. Confesiunile Neo-protestante nu au doctrine mai bune decât Biserica instituțională Ortodoxă, decât cea Romano Catolică, sau decît cele Protestante sau Reformate. ...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Păcatele cu voie și jertfa lui Isus (Iisus) partea a III a (Biblia Cornilescu)

În V.T. existau două feluri de greșeli sau păcate, pe care o persoană le putea săvârși înaintea lui Dumnezeu și acestea erau păcatele cu voie și păcatele fără voie. Pentru primele nu exista nici o șansă de iertare și cel sau cea care le săvârșea era imediat condamnat la moarte pe mărturia a doi sau trei martori...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Să nu părăsiți adunările voastre

Să nu părăsiți adunările voastre, cum au unii obiceiul să facă este un verset care conține un mesaj complex. Ce a vrut să ne spună autorul epistolei către Evrei, prin acest verset?...

uploaded: 28. 03 2013

read more

Puterea de a lega și dezlega păcatele II (Biblia Cornilescu)

Întrucât în articolul anterior am afirmat că există contradicții între două texte biblice doresc să dezvolt acest subiect și să analizez și o altă posibilă interpretare. În ceea ce privește autoritatea de a lega și dezlega păcatele, în N.T. ne sunt oferite două texte diferite, în legătură cu acela sau aceia...

uploaded: 08. 03 2013

read more

Puterea de a lega și dezlega păcatele I (Biblia Cornilescu)

În ceea ce priveşte problema puterii oamenilor de a ierta păcatele altor oameni, N.T. ne furnizează două relatări foarte diferite și aflate în contradicție, una cu cealaltă. Una dintre acestea se află în evanghelia după Matei în cap. 16, iar ceea de a două se găseşte în Evanghelia după Ioan, la cap. 20. Iată ce ne spune textul din Matei...

uploaded: 08. 03 2013

read more

Dumnezeu ne învață direct toate lucrurile (Biblia Cornilescu)

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale. Dumnezeu ne spune să iubim, Bisericile instituționale ne spun să ne supunem unor reguli stricte și să ne supunem chiar lor...

uploaded: 08. 03 2013

read more

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu (Biblia Cornilescu) 

La prima vedere cele două texte sunt deplin concordante, dar nu este așa. Pavel ne îndeamnă către un anumit fel de compromis, dar Petru și apostolii ceilalți considerau că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu, decât de oameni...

uploaded: 08. 03 2013

read more

În dragoste nu este frică (extrase din Biblia Cornilescu)

Una este să îți fie frică de mânia lui Dumnezeu și cu totul altceva este ”frica iubirii,” adică să fi atent și grijului să nu greșești față de Acela pe care îl iubești. Cu alte cuvinte, acela sau acea care iubește cu adevărat are o grijă deosebită...

uploaded: 08. 03 201

read more

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) II (extrase Biblia Cornilescu)

Care este contextul în care ne spune Pavel că nu mai există jertfă pentru păcate, pentru cei care păcătuiesc cu voia, în epistola către Evrei cap. 10, vers. 26? În primul rând, Pavel le scria Evreilor și se referea la inutilitatea practicării jertfelor din V.T...

uploaded: 08..3 2013

read more

Pocăință și Biserica adevărată (cu extrase din Biblia Cornilescu)

Bisericile instituţionale sunt nişte verigi intermediare, între noi şi Dumnezeu. Nu avem nevoie de instituţii bisericeşti, de dogme şi doctrine obligatorii, pentru a fi credincioşi. Nu mă refer desigur la desființarea comunităților creștine, nici pe departe...

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova

Există o deosebire fundamentală, în problema Trinității, între Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova. Cei din urmă, sunt o instituție bisericească, care susține o anumită doctrină, cu privire la Trinitate. Biserica Spirituală Unică lasă deschisă...

uploaded: 23. 02 2013

read more

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) (extrase Biblia Cornilescu)

Dintr-un singur text biblic, înțeles greșit și în afara contextului său s-a creat o doctrină care are menirea să descurajeze pe credincioși și să îi facă dependenți de Bisericile instituționale. Nici un text biblic nu trebuie înțeles singur, izolat...

uploaded: 23. 02 2013

read more

Dragostea este împlinirea Legii

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale ce trebuie să realizăm pentru mântuire. Dacă învățătura despre mântuire vine din interior, de ce mai trebuie să vină din afară?...

uploaded: 12. 02 2013

read more

Hristos în noi nădejdea slavei

Îl cunoaştem pe Dumnezeu, atunci şi numai atunci când locuieşte în noi. Când El locuieşte în noi îl cunoaştem pe El ca într-o oglindă, atunci când ne cunoaştem pe noi înşine. Experienţa noastră personală este experienţa noastră cu Dumnezeu şi fiecare zi scursă înseamnă o mai bună cunoaştere a Lui...

uploaded: 12. 02 2013

read more

Să nu ne lăsăm înşelaţi!

Instituţiile bisericeşti sunt o imagine deformată şi prin urmare înşelătoare a Împărăţiei lui Dumnezeu. Nimic din cea ce este pe pământ nu va mai fi în Ceruri, în afara celor mântuiţi, dar şi aceştia vor fi schimbaţi. În Împărăţia lui Dumnezeu nu va mai exista aceeaşi organizare ca cea existentă ...

uploaded: 12. 02 2013

read more

Întâlneşte-l pe Isus (Iisus)

Nu trebuie să mergi la Ierusalim, la sfântul mormânt pentru asta. Acolo vei vedea doar mormântul gol, dar Isus (Iisus) a înviat şi nu îl găseşti acolo. Isus (Iisus) este la uşa ta şi bate. Dacă îi deschizi El pătrunde în fiinţa ta şi va locui cu tine în veci...

uploaded: 12. 02 2013

read more

Dumnezeu locuieşte în noi (cu extrase din versiunea ortodoxă a Bibliei)

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi...

uploaded: 30. 01 2013

read more

Dumnezeu este Tatăl fiecărui credincios în parte (cu extrase din Biblia ortodoxă)

Instituţiile bisericeşti ne impun ce trebuie să credem şi ce trebuie să facem sau să nu facem, ca şi cum ele ar fi tutorii sau curatorii noştri spirituali. Ele sunt falşi tutori, falşi curatori şi falşi părinţi, deoarece fiecare om, care trăieşte pe pământ are dreptul să aibă ca Tată pe Dumnezeu...

uploaded: 30. 01 2013

read more

Adevărata practică a Creştinismului (cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei)

Practica Creştinismului nu constă în principal în a ne duce duminica la adunările creştine şi de a participa la slujbe sau la spectacole şi festivităţi prin care îi dăm recunoaşterea lui Dumnezeu...

uploaded: 30. 01 2013

read more

Cine ne-a văzut pe noi l-a văzut pe IIsus (Iisus)

Din nefericire oamenii l-au transformat pe IIsus (Iisus) Hristos într-un idol. El este prezentat ca fiind întruchiparea unui ideal la care este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, de ajuns...

uploaded: 30. 01 2013

read more

IIsus (Iisus) Apa vieţii şi Boboteaza

Oare a bea din Apa vieţii care este IIsus (Iisus) şi a bea din apa care este agiasma mare este acelaşi lucru? Eu afirm că nu este, deoarece Apa vie, care este IIsus (Iisus) se transformă într-un izvor de apă vie...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Război cu Isus (Iisus)

De unde absurditatea că cenuşa şi pământul, adică solul, sunt două substanţe calitativ diferite? Dacă luăm un pumn de cenuşă şi îl amestecăm cu pământ prelevat din sol vom vedea că ele devin o combinaţie uniformă, greu de separat. În fapt, solul este format şi din multă cenuşă provenită de la animale sau vegetaţie arse, de a lungul timpului...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Veşnicia vieţii şi moartea trupului biologic

Indiferent dacă în momentul înmormântării noastre se face sau nu o slujbă religioasă destinul nostru veşnic este acelaşi. Suntem judecaţi de Dumnezeu după ceea ce suntem, adică am ajuns să fim, în timpul vieţii noastre pe pământ şi nicidecum după ceea ce pot face Bisericile instituţionale pentru noi.

uploaded: 07. 01 2013

read more

Isus (Iisus) ne mântuieşte

Nici un om şi nici o instituţie bisericească nu are monopolul mântuirii. Isus (Iisus) este singurul Mântuitor. Nu este greşit să îl urmezi pe Isus (Iisus), fiind într-un cult, este chiar foarte, foarte, foarte bine. La un moment dat...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Vehicule ale păcatului şi morţii ( cu extrase din traducerea ortodoxă a Bibliei)

În zilele noastre instituţiile bisericeşti îndeplinesc aceeaşi funcţie, ca şi Legea în V.T. Prin regulile şi tradiţiile lor, în loc să se producă o creştere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulţeşte păcatul...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Vehicule ale păcatului şi morţii ( cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei)

În zilele noastre instituţiile bisericeşti îndeplinesc aceeaşi funcţie, ca şi Legea în V.T. Prin regulile şi tradiţiile lor, în loc să se producă o creştere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulţeşte păcatul. Bisericile instituţionale ...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Isus (Iisus) Lumina din noi

Dumnezeu trimite oamenii Săi ca prin ei să răspândească lumina. Totuşi pentru aceia care vor să doarmă, lumina îi oboseşte şi vor să o stingă. Pentru aceia pe care îi deranjează lumina şi vor să doarmă, eu le urez somn uşor ...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu şi viitorul

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură şi se află într-o perfectă unitate spirituală, între membrii ei şi cu Dumnezeu. Multitudinea de Biserici instituţionale sunt o imagine falsă a lui Dumnezeu şi a Bisericii adevărate...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Adventiştii de ziua a 7 a şi Isus (Iisus) 

Adventiştii sunt Evreii Noului Testament. La fel ca şi Evreii Vechiului Testament ei îl răstignesc, pentru a doua oară, pe Isus (Iisus). Evreii V.T. au răstignit trupul lui Isus (Iisus) şi Adventiştii de ziua a 7 a răstignesc Duhul lui Isus (Iisus). Cum se întâmplă acest lucru? ...

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni

Capul unui om spiritual, este spiritul care locuieşte în el sau în ea. Capul unui Creştin trebuie să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este şi Duhul lui Hristos, după cum ne învaţă N.T. (Romani 8; 9) ...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Facă-se doar voia lui Dumnezeu pe pământ

Directivele date în epistolele către Timotei nu aparţin lui Pavel, căci este de acum de notorietate că nu el a scris aceste epistole. Sunt scrise de altcineva şi prezentate sub pseudonimul Pavel...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Locul unde se evanghelizează

Femeile fac tot timpul muncă de evanghelizare. Care este deosebirea între a învăţa pe cineva pe stradă, la piaţă sau la locul de muncă, despre Dumnezeu şi a învăţa aceleaşi persoane într-o clădire...

uploaded: 07. 01 2013

read more

Sfinţii la a doua venire a lui Isus (Iisus)

Ce se înţelege prin rămăşiţă, adică cei sfinţi, care vor rezista până la urmă şi care vor fi salvaţi, cu ocazia celei de a doua reveniri a lui Isus (Iisus)? Textul din cartea Apocalipsa lui Ioan este foarte clar:...

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Naşterea din nou

Fiecare credincios trebuie să fie născut din nou, în mod personal şi nu doar sfinţii din calendar, în caz contrar nu are nici o şansă pentru a fi mântuit şi a locui cu Dumnezeu în Împărăţia Sa, pentru veşnicie...

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Mai rău ca mormintele

Destule persoane din România obişnuiesc să meargă la cimitirul Belu Catolic, din Bucureşti pentru a se ruga în jurul unui grup de 9 morminte, care mărturisesc ei că îi ajută şi că urmare a rugăciunilor lor li se împlinesc dorinţele....

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Doctrinele religioase creştine şi primele Biserici

Primele comunităţi creştine nu aveau o doctrină obligatorie, fixă şi determinată. Erau conduse direct de Duhul Sfânt şi nu indirect prin intermediul funcţionarilor religioşi, care pretind că ştiu cel mai bine, toate lucrurile, legate de Dumnezeu...

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Interpretarea Bibliei

Biblia nu se poate înţelege corect, dacă lăsăm pe din afară câte un verset, de care nu vrem să ţinem cont şi despre care nu se vorbeşte niciodată, în adunările creştine. De exemplu, ce a vrut apostolul Pavel să spună când a făcut afirmaţia...

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Responsabilitate creştină

În societate, femeile au un rol deosebit de important, fiind câteodată chiar şi şefi de stat. În viaţa profesională femeile îndeplinesc şi funcţiile cele mai complexe şi grele, fiind mecanici, constructori, poliţiste, judecători...

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Autoritatea religioasă

Autoritatea spirituală impusă asupra conştiinţelor noastre este o construcţie artificială şi falsă. Instituţiile bisericeşti îşi bazează autoritatea asupra noastră pe o interpretare total greşită a învăţăturilor lui Isus (Iisus). El nu a făcut nici o diferenţă între oameni, atunci când le-a cerut să se iubească unii pe alţii, aşa cum iubeşte El...

uploaded: 05.12 2012

read more

 

Ordinea Creaţiei

Întrucât s-a adus ca şi un contra argument la un articol al meu ideea că superioritatea bărbatului asupra femeii se bazează pe ordinea creaţiei, mă simt dator să răspund la aceasta. Se pare că în cartea Geneza a Bibliei scrie că mai întâi a fost creat bărbatul şi după aceea femeia şi din acest motiv bărbatul ar avea întâietate, faţă de femeie...

uploaded: 05.12 2012

read more

 

"Hrană tare" şi "lapte" în Creştimism

Bisericile instituţionale sunt obligate să servească mai mult ‚lapte,’ decât hrană tare, deoarece în mijlocul lor sunt mulţi Creştini „lumeşti,” care înţeleg numai de ordine şi disciplină, de autoritatea impusă asupra lor, decât de glasul lui Dumnezeu, care vorbeşte în propria conştiinţă, a celui născut din nou. În N.T. există şi hrană tare şi doresc...

uploaded: 05.12 2012

read more

 

O Persoană nu o doctrină

Atât eu cât şi reprezentanţii Bisericii instituţionale Adventiste de ziua a 7 a, avem acelaşi scop şi anume încercăm să avertizăm omenirea asupra pericolele viitoare, care planează asupra sa şi care sunt descrise în cartea Apocalipsa lui Ioan, ultima carte a Bibliei. Diferenţa între noi este de viziune asupra Bibliei şi desigur şi asupra viitorului...

uploaded: 05.12 2012

read more

 

În Împărăţia lui Dumnezeu nu se va ţine o zi de odihnă

Adventiştii de ziua a 7 a susţin că este necesar să ţinem o zi de odihnă şi aceasta trebuie să fie sâmbăta, în caz contrar nu putem să fim mântuiţi. Aşa au fost învăţaţi de Elen G. White şi aşa, cred ei că trebuie să fie...

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Despre Sabat şi semnificaţia sa

Adventiştii de ziua a 7 a susţin că este necesar să ţinem o zi de odihnă şi aceasta trebuie să fie sâmbăta, în caz contrar nu putem să fim mântuiţi. Aşa au fost învăţaţi de Elen G. White şi aşa, cred ei că trebuie să fie...

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Adventiştii de ziua a 7 şi miezul doctrinei lor

Nu există nici o dovadă în Biblie că primii Creştini dintre neamuri considerau ţinerea unei anumite zile de odihnă ca fiind obligatorie. Primii Creştini, care erau Evrei convertiţi, continuau să respecte sabatul şi alte obiceiuri evreieşti. Pentru Creştinii dintre neamuri lucrurile nu erau atât de clare...

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Fecioara şi "curva" cea mare

Când va reveni pe norii cerului, în glorie şi slavă, împreună cu sfinţii îngeri, Isus (Iisus) va răpi la cer pe toţi cei care sunt ai Lui, un singur popor, indiferent de confesiunea creştină la care aceştia vor fi aparţinând. Isus (Iisus) nu îi va întreba dacă au fost Ortodocşi, Romano sau Greco Catolici, Reformaţi, Protestanţi sau Neo-protestanţi...

uploaded: 26.11 2012

read more

Argumente şi tradiţie

În toată lumea aceasta numai Româncele şi Rusoaicele poartă batic şi stau deoparte în Biserici şi rezultatele se văd, adică mult formalism şi puţină spiritualitate. Oare toată femeile din lume sunt "rătăcite" şi numai Româncele şi Rusoaicele practică corect Creştinismul?...

read more

Despre locul şi rolul femeilor creştine

Întrebarea legitimă care se pune este următoarea: Pot femeile să fie mântuite chiar dacă nu nasc fi? De exemplu, în cazul femeilor care nu se căsătoresc şi deci nu nasc copii, al acelora care sunt căsătorite, dar nasc numai fete, sau nasc un singur fiu, deci nu fii la plural, ci un fiu, în cazul femeilor, care deşi sunt căsătorite nu pot să nască din motive medicale etc., pot femeile să fie mântuite?...

uploaded: 26.11 2012

read more

Spiritele nu au gen

Dumnezeu nu dă 'slujbe' diferite în adunările creştine, unele pentru bărbaţi şi altele pentru femei, ci oamenii care le organizează, repartizează funcţiunile, în acest mod. Dumnezeu dă Duhul Sfânt la oameni, fără deosebire de gen. După părerea mea, nu se poate demonstra că lucrurile stau altfel şi că darurile Duhului Sfânt sunt distribuite ţinând cont de genul persoanei. Unde scrie acest lucru?...

uploaded: 26.11 2012

read more

Dublu standard

Pavel prezintă un dublu standard. După ce se luptă, în mai toate epistolele sale, cu Legea, afirmând că nu prin Lege suntem mântuiţi, ci prin credinţă, atunci când este vorba despre femei, se răzgândeşte şi orice argument este bun, pentru a reduce femeile la tăcere, chiar şi acela care este dedus din Lege. Cum adică?...

uploaded: 26.11 2012

read more

Principiul fundamental al Creştinismului

Biblia este mai greu de înţeles atunci când anumite texte se contrazic între ele. De exemplu: "Toţi care aţi fost botezaţi pentru Cristos, v-aţi îmbrăcat cu Cristos. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Cristos Isus (Iisus). (Galateni 3; 27-28)...

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Instituţiile bisericeşti construiesc o pavăză falsă

Instituţiile bisericeşti sunt forma prin care spiritualitatea creştină s-a adaptat şi se adaptează la lume. Ele au fost mai întâi de toate „braţul înarmat” al Creştinilor, protecţia lor, după ce iniţial au fost persecutaţi pe nedrept în timpul diferitelor perioade de persecuţie, din Imperiul Roman...

uploaded: 26.11 2012

read more

Locul unde se poate vedea şi simţi adevăratul Creştinism

Atunci când intrăm într-o organizaţie religioasă, am dori să vedem ceva din practica învăţăturii lui Isus (Iisus) şi, de cele mai multe ori nu vedem. De ce? Deoarece instituţiile bisericeşti nu aplică în organizarea şi funcţionarea lor învăţăturile lui Isus (Iisus). Cel mai mare nu este cel mai mic şi Creştinii din acel loc nu sunt gata să îşi dea viaţa unii pentru alţii...

uploaded: 26.11 2012

read more

Relaţia personală cu Dumnezeu

Este necesar ca, fiecare din noi, să stabilim propria noastră relaţie personală cu Dumnezeu. Nici chiar Biblia nu poate fi înţeleasă, în spiritul ei, de către aceia care nu au Duhul lui Cristos. În mod special, scrierile N.T. nu pot fi înţelese cu o înţelepciune omenească, căci ele trebuiesc judecate duhovnicesc. (1 Corinteni 2; 12-13)...

uploaded: ed: 20.11 2012

read more

"Piatra" fundamentală a Bisericii Unice şi "pietrele" instituţiei bisericeşti

Există o discrepanţă între evanghelii cu privire la momentul în care ni se spune că Isus (Iisus) l-a numit Petru, adică piatră sau stâncă, pe Simon, ucenicul Lui. În Ioan 1; 42 ni se spune că Isus (Iisus) l-a numit pe Simon cu numele Petru (Cephas sau Chifa), de origine aramaică, unde este Kepha, atunci când l-a întâlnit prima dată...

uploaded: 19.11 2012

read more

Piatra din capul unghiului este Isus (Iisus) şi nu Petru

Nu este Petru piatra de temelie a Bisericii, ci Duhul Sfânt care l-a animat pe Petru atunci când a spus: Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu. Piatra din capul unghiului, pe care stă Biserica lui Dumnezeu este Isus (Iisus) şi nu Petru...

uploaded: 15.11 2012

read more

Ce "este scris" că a spus Isus (Iisus) şi ce a spus El în realitate

Există destule lucruri scrise în N.T., dar care nu sunt spuse de către Isus (Iisus), exact aşa cum sunt consemnate, cu o precizie ‚matematică.’ În vremea aceea nu existau reportofoane şi nu se luau notiţe. Se susţine teza că Duhul Sfânt a dictat scriitorilor N.T. întâmplările...

uploaded: 09.11 2012

read more

Împotriva religiei şi pentru Isus (Iisus)

Nu se poate afirma că suntem împotriva religiei atâta vreme cât nu suntem şi împotriva celor care promovează şi susţin religia, adică împotriva instituţiilor bisericeşti...

uploaded: 03.11 2012

read more

Isus (Iisus) şi instituţiile bisericeşti

Nu am găsit nicăieri în Biblie demonstraţia faptului că Isus (Iisus) a dorit să iniţieze o instituţie bisericească, o organizaţie stabilă pe care să o numească Biserica Sa. Isus (Iisus) a dorit şi doreşte să aducă Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ...

uploaded: 26.10 2012

read more

Dragostea de natură divină exclude autoritatea instituţională

Acolo unde este autoritate între oameni, acolo este Satana. Principiile satanice presupun tocmai dorinţa de a exercita o autoritate impusă, în probleme spirituale. Atunci cât cei mai mulţi doresc să dobândească această putere, această autoritate, atunci se naşte lupta şi de aici se dezvoltă principiile satanice....

uploaded: 15.10 2012

read more

Ce se poate reproşa instituţiilor bisericeşti?

Ele nu arată imaginea lui Dumnezeu, ci imaginea lumii. Ierarhia pe care o desfăşoară acestea nu este modul de organizare al Împărăţiei Cerurilor. În Împărăţia lui Dumnezeu, cel mai mic este cel mai mare şi cel care doreşte să fie cel mai mare trebuie să fie slujitorul tuturor. (Matei 23; 11)...

uploaded: 06.10 2012

read more

 

Institutiile bisericesti si noi

Participarea la activitatea instituţiilor bisericeşti este doar o etapă în parcursul nostru spiritual şi nu cea mai importantă. Facem parte cu toţii, la începutul drumului nostru în credinţa creştină, din una sau din altă instituţie bisericească...

uploaded: 29.09 2012

read more

Instituţiile bisericeşti şi fiara din Cartea Apocalipsa lui Ioan

Eu nu vă spun să nu mergeţi în adunările voastre sau în Bisericile voastre locale, eu vă spun mergeţi dar priviţi-le cu alţi ochi, adică cu ochi duhovniceşti, nu doar lumeşti....

uploaded: 29.09 2012

read more

Model de funcţionare a primelor comunităţi creştine

Deosebirea dintre Creştinismul ne instituţional şi cel instituţional, dintre Bisericile apostolice timpurii şi Biserica instituţională apărută, după ce Creştinismul a devenit religie oficială a Imperiului Roman, constă în aceea că în primele Biserici creştine, elementul spiritual era mult mai prezent...

uploaded: 25.09 2012

read more

Isus (Iisus) şi religia organizată

Dacă ar fi vrut, Isus (Iisus) ar fi putut evita orice controversă, pe care a avut-o cu instituţia religioasă ebraică. De exemplu, El ar fi putut să aştepte până duminică sau luni, pentru a vindeca pe bolnavi şi în felul acesta ar fi evitat să fie acuzat de încălcarea Sabatului....

uploaded: 16.08 2012

read more

Din nou despre inspitaţia textelor Bibliei

Deoarece am abordat tematica inspiraţiei textelor Bibliei şi în special a N.T. am să dezvolt această temă, de data aceasta folosind cât mai multe materiale bibliografice, care să poată să fie consultante şi de cititori. Acest lucru mi se pare necesar, pentru a elimina orice confuzie...

uploaded: 04.08 2012

read more

Despre cat de multa inspiratie contin textele Noului Testament - continuare

Pentru a fi mai bine înţeles, este indicat ca mesajul de faţă să fie citit ca o continuare a unui alt mesaj intitulat „Despre cât de multă inspiraţie conţin textele Noului Testament” şi care se află deja publicat pe site-ul www.bisericaspiritualaunica.com Departe de mine intenţia de a susţine că textele N.T., nu conţin inspiraţia lui Dumnezeu...

uploaded: 19.07 2012

read more

Despre cât de multă inspiraţie conţin textele Noului Testament

"Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3; 16-17) Problema este că acest text, care este cuprins în N.T., mărturiseşte despre sine însuşi că este insuflat de Dumnezeu...

uploaded: 11.07 2012

read more

Mesaj al autorului:  Cum putem să schimbăm ceva esenţial în România?

Misionarismul actual în România este dictat de raţiuni instituţionale şi nu de o reală grijă faţă de viitorul veşnic al oamenilor. Persoane izolate sunt rupte de Biserica instituţională Ortodoxă, Romano Catolică, sau Greco Catolică şi sunt convinse că trebuie să se boteze în apă când sunt mature, deoarece botezul lor s-a făcut în lipsa unei decizii personale, bazată pe discernământul personal...

 uploaded: 11.07 2012

read more

Intoleranţa religioasă în Creştinism

Eu nu pot să spun cu siguranţă absolută dacă cea mai bună variantă de botez în apă este cea a copiilor sau cea a adulţilor, dar pot să spun cu siguranţă că trebuie să respectăm convingerile fiecăruia, în această privinţă şi în toate celelalte aspecte ale vieţii spirituale. Credinţa creştină se bazează pe convingeri ....

uploaded: 20.06 2012

read more

Cine poate să nu mai păcătuiască?

Nici un om pe pământ nu poate să nu mai păcătuiască atâta vreme cât încă este motivat de natura sa umană. De ce? Pentru că fiecare om este păcătos, în ochii lui Dumnezeu, tocmai datorită naturii sale umane. Păcatul locuieşte în noi, în genele noastre, în structura noastră ceea mai profundă....

uploaded: 01.06 2012

read more

Textul de bază pentru botezul în apă la maturitate

Evanghelia după Marcu se termină în textele cele mai apropiate de original, în   primele manuscrise, la cap 16 cu versetul 8 şi versetele de la 9-20, care conţin celebrul fundament al tuturor confesiunilor Neo-protestante, adică versetul de la cap. 16 cu 16, este o adăugire ulterioară ne autentică...

uploaded: 22.05 2012

read more

 

Întoarcerea la Cristos

Eu propovăduiesc întoarcerea la Cristos, nu doar la Biblie şi nu doar la primele comunităţi creştine, aşa numita Biserică apostolică. De ce? Am constatat că este nevoie de o continuare a Reformei, pe linia marilor reformatori ai Creştinismului, dar ducând Reforma lor mai departe…

Uploaded: 18. 05. 2012

Read more

 

 

Este mai ferice să dai decât să primeşti

Ce fel de Dumnezeu avem? Este unul care consideră că „a da” este mai mulţumitor decât a primi. (Faptele Apostolilor 20: 35) De aici se pot trage o multitudine de concluzii. În primul rând, imaginea conform căreia Dumnezeu este un stăpân absolut...

uploaded: 12.05 2012

read more

Despre ce asemănare şi ce deosebiri există între Biserica Spirituală Unică şi Biserica Adventistă

 Biserica Spirituală Unică este o entitate spirituală şi nu instituţională în timp ce Biserica Adventistă este organizată ca şi o instituţie bisericească, care are o anumită interpretare a Bibliei, care trebuie adoptată, în mod obligatoriu, de membrii ei. Biserica Spirituală Unică...

uploaded: 08.05 2012

read more

Mântuirea vine prin credinţă şi nu prin momentul botezului în apă

 În viziunea mea, ambele forme de botez în apă, adică atât botezul în apă al copiilor cât şi botezul în apă al maturilor este în egală măsură valabil. Ceea ce susţin eu, în baza Bibliei, este că momentul la care se înfăptuieşte botezul în apă nu are nici un fel de importanţă din punctul de vedere al mântuirii...

uploaded: 06.05 2012

read more

 Mântuirea prin credinţă şi dragoste

 Isus (Iisus) a murit pentru noi pe cruce. Ce înseamnă aceasta? El s-a sacrificat în locul nostru şi în beneficiul nostru, de bună voie, pentru...... Pentru ce? Aceasta este marea întrebare, ce dobândim în urma sacrificiului său. Dobândim o îndreptăţire, un har, care nu este condiţionat de credinţa noastră...

uploaded: 23.02 2012

read more

O nouă reformă a Creştinismului

Această reformă presupune înlocuirea autorităţii instituţionale cu principiul dragostei creştine care este exact opusul acestui tip de autoritate, cea de care beneficiază Bisericile instituţionale...

uploaded: 18.02 2012

read more

Necesitatea şi strategia unei revoluţii spirituale

În România cetăţenii sunt în plină desfăşurare a unei revoluţii sociale dar pentru ca aceasta să reuşească şi să îşi atingă obiectivele aşteptate este nevoie ca ea să fie dublată de o revoluţie spirituală, care să producă o profundă schimbare de mentalitate...

uploaded: 16.02 2012

read more

 

Despre unicitatea Bisericii lui Dumnezeu

Cu toate că existenţa unei singure Biserici a lui Dumnezeu este un adevăr foarte bine demonstrat în Biblie, nu se poate accepta principiul unicităţii Bisericii lui Dumnezeu până nu acceptăm valabilitatea botezului în apă al copiilor mici. De ce? Aceasta deoarece, în caz contrar...

Uploaded: 15. 02. 2012

Read more

 

Mesaj al autorului:

În căutarea adevăratei Biserici a Lui Dumnezeu

În condiţiile în care există atât de multe confesiuni creştine întrebarea „Care este adevărata Biserică a lui Dumnezeu?” este complet justificată. Fiecare Biserică pretinde despre sine că este ceea adevărată şi că doctrina ei este ceea corectă şi afirmă că toate celelalte doctrine creştine conţin greşeli...

uploaded: 03.02 2012