The New Reformation - Gabriel Baicu
- La Nouvelle Reformation - Noua Reforma

 

Articole

 

Adevărata Biserică a Lui Dumnezeu şi viitorul

 

 

 

Gabriel Baicu

01. 12.  2012

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură şi se află într-o perfectă unitate spirituală, între membrii ei şi cu Dumnezeu. Multitudinea de Biserici instituţionale sunt o imagine falsă a lui Dumnezeu şi a Bisericii adevărate, deoarece ele sunt organizate ierarhic, după imaginea lumii. Unirea instituţiilor bisericeşti, nu duce la o unitate perfectă, aşa cum a cerut Isus (Iisus), pentru Creştini, ci duce la o formă de asociere instituţională, care le dă putere pământească, dar nu puritate spirituală. Lipsa purităţii spirituale este generată de persistenţa diviziunilor doctrinare şi deosebirilor de interese precum şi de pregnanţa elementului lumesc şi a puterii unei majorităţi ne renăscute spiritual, asupra unei minorităţi, care caută cu toată fiinţa relaţia personală cu Dumnezeu.

Uniunea instituţiilor bisericeşti reprezintă Babilonul spiritual, condamnat de Dumnezeu şi de asemenea este denumită în cartea Apocalipsa lui Ioan, în cap. 17, „curva cea mare” şi dacă ne uităm atent aşa şi este. De ce? Pentru că practică la maximum compromisul moral şi amestecă interesele lui Dumnezeu cu interesele lumeşti de grup şi individuale. Aceasta este „curvia,” adică încropeala spirituală, în care oamenii se folosesc de numele lui Dumnezeu, pentru a îşi realiza propriile interese.

 Când va veni Isus (Iisus), a doua oara, pe norii cerului, în glorie şi slavă, va lua la cer o singură Biserică, o singură fecioară, care simbolizează pe cele cinci înţelepte. Fecioarelor ne înţelepte le va spune că niciodată nu le-a cunoscut, deci ele nu au făcut niciodată parte din Biserica Sa. Dacă ar fi făcut parte, măcar pentru un timp, din adevărata Sa Biserică, nu le-ar spune că niciodată nu le-a cunoscut.

"21 Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

 22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”

 23 Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” (Matei 7; 21-23)

 

Cu alte cuvinte, numai cei pe care îi cunoaşte Dumnezeu fac parte din Biserica Sa.

 

Nou!

Navigare website

 

Mobile version!

Mesaje actualizate

 

Credinta personala si stiinta confesiunilor crestine

Avem doar două variante pentru care credem în Dumnezeu. Prima este frica de a nu fi pedepsiți cu iadul veșnic dacă nu credem și a doua este dragostea pe care un Dumnezeu atotputernic ne-o poartă fiecăruia dintre noi în mod individual....

uploaded: 13. 08. 2016

read more

 

Adevarul va va face liberi

Bisericile instituționale sunt prima treaptă pe calea către salvarea sufletelor și toți credincioșii trec în mod obișnuit prin această etapă. Cu toate acestea ele nu sunt și ultima treaptă a creșterii spirituale individuale ci sunt doar o treaptă primară...

uploaded: 09. 03. 2016

read more

 

Anticristul poate sa fie oprit

Foarte mulți oameni credincioși așteaptă să vină Anticristul pentru că venirea lui este o profeție biblică. Ei se gândesc anxios că vor trebui să îndure suferințe îngrozitoare când va veni acesta dacă nu se vor închina înaintea lui....

uploaded: 09. 03. 2016

read more