The New Reformation - Gabriel Baicu
- La Nouvelle Reformation - Noua Reforma

 

Index Bibliografic

 

Lecturi recomandate

 

 

 

Titluri:

Sfinții Părinți despre rugăciunea lui Iisus Fiara „reuneşte caracteristicile celor patru Fiare din Daniel 7, 2-8. Identificată cu imperiul roman, prototipul oricărei puteri politice organizate care, sub comanda obscură a Balaurului ... (Citiţi tot mesajul!) Comentarii La Noul Testament dupa Sfinții Părinți Fiara „reuneşte caracteristicile celor patru Fiare din Daniel 7, 2-8. Identificată cu imperiul roman, prototipul oricărei puteri politice organizate care, sub comanda obscură a Balaurului ... (Citiţi tot mesajul!) Teologia Creației în gândirea părintelui Dumitru Staniloae Părintele Dumitru Stăniloae s-a preocupat întreaga sa viaţă cu studierea teologiei şi ne-a lăsat o operă vastă, bogată şi profundă. Opera sa este o sinteză neopatristică creatoare, în caredogmele credinţei, viaţa liturgică şi experienţa mistică a Bisericii se întrepătrund şi seevidenţiază reciproc. ... (Citiţi tot mesajul!) Școala exegetică biblică din Antiohia Exegeza biblica impune aprofundarea disciplinelor ei. ... (Citiţi tot mesajul!) Teologia Icoanei Rezumat emblematic al antropologiei creştine, temei sensibil al dogmei hristologice, răscruce între vizibil şi invizibil, oglindă epifanică, suport al efectelor taumaturgice, vehicul al harului, culoar al contemplaţiei rugătoare – iată o seamă de atribute ... (Citiţi tot mesajul!) Teologia Biblică a Noului Testament - Octavian Baban Teologia biblica pune accent pe bogăţia şi diversitatea mesajului biblic. Ea foloseşte metodele exegezei biblice şi este un pas pregătitor spre teologia sistematică ... (Citiţi tot mesajul!) Levinas - Totalitate și Infinit Se consideră îndeobște că e important să știm că nu ne înșelăm în privința morale. Luciditatea – deschidere a spiritului către adevăr – nu constă oare în a întrevedea posibilitatea permanent a războiului? ... (Citiţi tot mesajul!) Zoe Bușulenga - Cultură și Credință După căderea comunismului sentimentele de deprimare şi deznădejde sunt inundate de şuvoaie de umor „mizerabilist” - opiul necesar supravieţuirii. Prognozele triste refuzate chiar şi de cei mai pesimişti se pare că se adeveresc. Nici măcar după 10 ani nu vom deveni o parte demnă a Europei, nu ne vom ocupa locul dorit între civilizaţiile lumii. ... (Citiţi tot mesajul!) Dan-Bădulescu-Ortodoxie-si-Erezie După căderea comunismului sentimentele de deprimare şi deznădejde sunt inundate de şuvoaie de umor „mizerabilist” - opiul necesar supravieţuirii. Prognozele triste refuzate chiar şi de cei mai pesimişti se pare că se adeveresc. Nici măcar după 10 ani nu vom deveni o parte demnă a Europei, nu ne vom ocupa locul dorit între civilizaţiile lumii. ... (Citiţi tot mesajul!) Grecii și iraționalul - E.R. Dodds Secole de-a rândul gândirea europeană a fost dominată de o imagine unilaterală asupra spiritualităţii greceşti şi a marii tradiţii pe care, instituind-o, ne-a transmis-o ca principiu formator pentru civilizaţia căreia încă îi mai aparţinem. ... (Citiţi tot mesajul!) comunicare si religie Nici o societate nu s-a laicizat până la lichidarea definitivă a credinţei în transcendent şi în entităţile supranaturale. Chiar şi într-o societate laicizată, trebuie să existe un anumit sistem, care să asigure integrarea valorilor fundamentale, expresia lor ritualică şi adaptarea lor emoţională cerută de decepţii, catastrofe şi moarte. De aceea, în context contemporan se va putea vorbi despre tipuri de religie: clasice, civile, laice. ... (Citiţi tot mesajul!) Porphyrios - Viata lui Pitagora. Viata lui Plotin Porphyrios rămâne pentru întreaga tradiție filosofică occidentală împăciuitorul dintre Plato și Aristotel ... (Citiţi tot mesajul!) Religia autentica Aceasta renastere spirituala nu se va produce decat prin noi insine. Nimeni nu mai poate sta deoparte, caci trebuie sa ne renastem prin noi insine, renasterea trebuie sa se produca in fiecare din noi. Soarele inimii nu va rasari decat daca ne umplem de lumina si aceasta responsabilitate ne revine noua insine. ... (Citiţi tot mesajul!) Plotin și disprețul față de trup Iată totuşi cîteva lucruri despre sine, pe care chiar el ni le povestea de bunăvoie în desele noastre convorbiri. De pildă, pînă la opt ani setot ducea la doica sa şi, cu toate că acum umbla la şcoală, îi dezveleasînii cerînd să sugă. Dar cînd, într-o bună zi, a auzit pe cineva spunînd că este o pacoste de copil, ruşinat, s-a lăsat de obiceiul acesta. La douăzeci şi opt de ani s-a simţit atras de filozofie ... (Citiţi tot mesajul!) Intentionalitatea de la Plotin la Levinas Ideea acestui volum s-a născut în urma unui colocviu de filosofie, desfășurat în septembrie 2004 la Casa Lovinescu din București, organizat de Societatea Română de Fenomenologie… ... (Citiţi tot mesajul!) Aspecte Ale Istoriei Bisericii - Georges Florovski Printele Florovski a fost foarte interesat de această colecție de lucrări. Până înainte de moartea sa, el a continuat s acorde mult atenie unor materiale variate. Acestea include ătât sugestii pentru structurarea volumelor, schimbri în anumite texte, noi materiale, material aduse la zi, note, revizuiri, sugestii pentru revizuiri, o bibliografie adus la zi şi câteva materiale pentru noua structură a lucrării despre Părinții Bizantini. ... (Citiţi tot mesajul!) 10 Acuzații împotriva Bisericii Moderne Tată, vin înaintea Ta în numele Fiului Tău, Isus Hristos. Doamne, Tu știi toate lucrurile; toate sunt înaintea Ta ca o carte deschisă. Cine poate să își ascundă inima de prezența Ta și de ochiul Tău? Faptele celor mai iscusiți oameni sunt expuse înaintea Ta. ... (Citiţi tot mesajul!) Parintii Orietali Sec 6-8 Scopul imediat al prezentelor studii istorice este de a ne arăta un fel de analiză detaliată aceea ce a fost reprezentat de principalele aspecte din concepţia teologică orientală. Numim oriental sfera estică cu toate semnificaţiile ei. În mare parte, influenţele teologice istorice suntanalizate deplin pe parcursul a mai multor studii specializate. ... (Citiţi tot mesajul!) Pidalion sau canoanele Bisericii Prin corabia aceasta se închipuie te Soborniceasca Biseric a Lui Hristos, a cărui temelie este Credința cea Ortodoxă în Sfânta Treime. Iar scândurile și grinzile sunt dogmele Credinței și tradițiile. Catargul este Crucea ... (Citiţi tot mesajul!) Catehismul Bisericii Catolice PĂSTRAREA TEZAURULUI CREDINŢEI este misiunea pe care Domnul a încredinţat-o Bisericii sale şi pe care ea o împlineşte în toate timpurile. Al doilea Conciliu ecumenic din Vatican, deschis acum treizeci de ani de predecesorul meu, Ioanal XXIII-lea, de fericită amintire, avea drept intenţie şi dorinţă să pună în luminămisiunea apostolică şi pastorală a Bisericii şi să-i determine pe toţi oamenii, prinstrălucirea adevărului Evangheliei, să caute şi să primească iubirea lui Cristos, careîntrece orice cunoaştere (cf. Ef 3, 19). ... (Citiţi tot mesajul!) Părinții latini și filosofia Literatura creştină latină a început la Roma, dar, chiar şi la Roma, scriitorii de limbă greacă au avut întîietate. Iustin, Taţian, Hipolit au predat la Roma, iar Athenagoras se adresa în greceşte împăratuluiMarc Aureliu, care, la rîndul lui, scria în greacă. Pentru a găsi echivalentul latinesc al unor asemeneaopere, trebuie să aşteptăm sfirşitul secolului al Il-lea şi începutul celui de-al III-lea ... (Citiţi tot mesajul!) Vladimir Lossky, Teologia Mistica a Bisericii de Rasarit În această lucrare ne propunem să analizăm cîteva aspecte ale spiritualităţii răsăritene referitoare la temele fundamentale ale tradiţiei dogmatice ortodoxe. În cazul de faţă, termenul de„teologie mistică“ nu desemnează aşadar nimic altceva decît o spiritualitate care exprimă oatitudine doctrinară, ... (Citiţi tot mesajul!) Părinții greci și filosofia Filozofia apare în istoria creştinismului doar în momentul în care anumiţi creştini au luat poziţie faţăde ea, fie ca să o condamne, fie ca să o absoarbă în religia cea nouă, fie ca să o folosească în scopurile .apologeticii creştine Termenul „filozofie" prezintă încă din această epocă sensul de„înţelepciune păgână" ... (Citiţi tot mesajul!) Părinții Capadocieni Cei trei Sfinți Părinți formează grupul Marilor Capadocieni, care au trait în secolul al IV-lea, numit secolul de aur al Bisericii Creștine. ... (Citiţi tot mesajul!) Euharistia Lumea trece printr-o mare criză moral-spirituală şi chiar religioasă. Din ea decurg toate celelalte crize social-economice ale omenirii. Lumea- chiar cea creştină doar cu numele . ... (Citiţi tot mesajul!) C.S. Lewis - Creştinismul redus la esenţe Dacă cele expuse anterior constituie temelia, ar fi bine să mă opresc ca să consolidez temelia înainte de a trece mai departe. Cîteva dintre scrisorile pe care le-am primit arată că multor oameni le este greu să înţeleagă ce este de fapt această Lege a Naturii Umane,sau Lege Morală sau Regulă a Comportării Decente.De exemplu, cineva mi-a scris: „Ceea ce numim Lege Morală nu este oare pur şisimplu instinctul nostru de turmă, care s-a dezvoltat la fel ca şi toate celelalte instincteale noastre?" Eu nu contest că noi avem un instinct de turmă… ... (Citiţi tot mesajul!) Nikolai Berdiaev - Un Nou Ev Mediu Berdiaev face din filosofia sa un act existenţial. Asumându-şi propriile mărturii asupra destinului creator, el încearcă să desfacă pojghiţa de lut de pe faţa omului şi să-i redea chipul nupţial şi luminofor. Nu este vorba aici de o cosmetizare a omului ... (Citiţi cartea!) Nikolai Berdiaev - Împărăţia lui Dumnezeu şi Împărăţia Cezarului Trăim într-p epocă în care adevărul nu este îndrăgit şi căutat de nimeni. El este tot mai mult substituit prin folos şi interes, prin voinţa de stăpânire. Adevărul nu este îndrăgit nu numai din cauza atitudinii nihiliste sau sceptice faţă de el, ci şi datorită credinţei şi învăţăturii dogmatice în numele căreia seadmite minciuna sub calificativul de bine şi nu de rău. Indiferenţa faţă de adevăr a fost şi înainte condiţionată de credinţa dogmatică ce nu tolerează libera lui căutare. ... (Citiţi cartea!) G. W. F. Hegel - Prelegeri de Filosofie a Religiei Transpunerea în limba noastră a scrierilor lui Hegel, realizată până acum, n-a fost însoţită de niciun cuvânt înainte lămuritor. Aceasta fiindcă, dezbătînd marile teme mereu actuale ale filozofiei, aceleaşi crieri prezentau, oarecum vădit şi direct interes şi pentru cititorii zilelor noastre. Tălmăcirea lor în româneşte îşi găsea deci suficientă justificare în însuşi faptul că era ... (Citiţi cartea!) Nae Ionescu - Filosofia Religiei Într-o viaţă relativ scurtă şi prea mult brazdata de lupte, Nae Ionescu a lasat totusi urme care nu se vor sterge.Nu e vorba,fireste.numai de lucrarile scrise… ... (Citiţi cartea!) Mircea Eliade - Problema Timpului Culianu scria odată despre propria monografie închinată lui MirceaEliade următoarele: „Autorul acestei cărţi a fost expus adesea riscului, aceleiaşi erori, reuşind parţial să se corifeze cu timpul, întrucât el este departe de a găsi în opera lui Eliade o suma ... (Citiţi cartea!) Thoma De Aquino - Summa Teologiae Secolele următoare, cel puţin până în zorii epocii modeme, teologic şi metafizic se organizează în funcţie dethomism, prin acceptare ca şi, deopotrivă, prin respingere. Scotiştii, „averroiştii" latini (aris-totelicieniiheterodocşi), occamiştii, dintre adversari, deşi ei înşişi cu proiecte ... (Citiţi cartea!) Leo Tolstoi - The Kingdom of God is within you In the year 1884 I wrote a book under the title "What I Believe," in which I did in fact make a sincere statement of my beliefs. In affirming my belief in Christ's teaching, I could not help explaining why I do not believe, and consider as mistaken, the Church's doctrine, which is usually called Christianity. ... (Citiţi cartea!) Teologia Dogmatică Ortodoxă (Vol. 1) - Prof. Dr. D. Stăniloaie Teologia ortodoxă este tradiţiuonală, dar tradiţionalismul ei nu se confundă nici cu simpla repetare a definiţiilor dogmatice, nici cu neputinţa de a mărturisi Adevărul în forme potrivite ... (Citiţi cartea!) Teologia Dogmatică Ortodoxă Vol. 2 - Prof. Dr. Dumitru Stăniloaie Logosul sau Cuvântul lui Dumnezeu a fost în lume de la începutul ei pe de o parte prin raţiunile lucrurilor, care sunt chipuri create şi susţinute de raţiunile Lui eterne, pe de alta, prin persoanele umane care în raţionalitatea lor vie sunt chipurile ipostasului Lui Însuşi, create cu scopul ca să gândească raţiunile lucrurilor împreună cu Raţiunea divină, Personală, într-un dialog cu Ea. ... (Citiţi cartea!) Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 3 - Prof. Dr. Dumitru Stăniloaie Biserica ortodoxă socoteşte că mântuirea nu se finalizează în moartea lui Hristos pe cruce, ca echivalent juridic al jignirii ce a adus omenirea lui Dumnezeu, ci în unirea lui Hristos cel rãstignit şi înviat cu oamenii ce cred în El, pentru ca şi ei sa poată muri pãcatului şi învia. Consecvent cu aceasta, ea acordă Tainelor un loc de mare importanţă în economia mântuirii ca mijloace ... (Citiţi cartea!) Mircea Eliade - Sacrul şi profanul Această lucrare a fost scrisă în 1956, la sugestia profesorului Ernesto Grassi, pentru o colecţie de cărţi de buzunar pe care o iniţiase la editura Rowohlt: Rowohlts Deutsche Enzyklopädie. A fost deci gândită şi scrisă pentru marele public, ca o introducere generală în studiul fenomenologic şi istoric al faptelor religioase ... (Citiţi cartea!) Septuaginta (Partea I.) Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul Instituţiile bisericeşti ne impun ce trebuie să credem şi ce trebuie să facem sau să nu facem, ca şi cum ele ar fi tutorii sau curatorii noştri spirituali. Ele sunt falşi tutori, falşi curatori şi falşi părinţi, deoarece fiecare om, care trăieşte pe pământ are dreptul să aibă ca Tată pe Dumnezeu, în mod personal şi nu avem nevoie de Big Brother, adică de fratele cel mare, care să ne tragă de mânecă şi să ne pedepsească. Dacă nu ne asumăm răspunderea propriei noastre vieţi veşnice, aşa cum ne-am asumat-o pentru viaţa pe pământ, vom fi mereu nişte copii, din punct de vedere spiritual, dar nu copiii Tatălui Ceresc, ci copiii Bisericilor instituţionale, care îşi realizează scopurile lor instituţionale şi interesele lor de grup, pe seama noastră. Dumnezeu nu este numai Tatăl patriarhilor, papilor, episcopilor, preoţilor, pastorilor, presbiterilor sau diaconilor, El este Tatăl fiecărui credincios în parte şi are cu fiecare, indiferent de funcţia bisericească deţinută, o relaţie de la Tată la fiu sau de la Tată la fiică. ... (Citiţi cartea!) Serptuaginta (Partea a IV-a): Psalmii, Odele, Proverbele, Ecleziastul Cele mai multe scrieri din acest volum prelungesc filonul iudeo-elenisti al Cărţlilor Macabeilor, în special cărţile 3 şi 4). Ele atestă reală “asculturatie” din partea elitei evreieşti, mai cu seamă Alexandria, ... (Citiţi cartea!) Kenosis – Radu Todorescu În primul rând trebuie să spun că lucrarea şi cartea prezentă se vrea o mică invitaţie la aprofundarea taineikenozei. Deci trebuie să precizez că este o carte introductivă care îşi propune să popularizeze adevăruri mai profunde şi probabil mai greu de înţeles omului obişnuit. În acelaşi timp cartea se vrea o aprofundare a tainei cosmologice, aspect amplu dezbătut încă din antichitate şi până în contemporaneitate. ... (Citiţi cartea!) Conceptul Mesianic în perioada post-exilică Introducere: Când David planifica să construiască un Templu Domnului la Ierusalim profetul Natan a fost trimes de Dumnezeu să-i transmită împăratului că nu el va zidi un Templu Domnului, ci fiul lui, în schimb Dumnezeu i-apromis că El Îi va zidi o casă împăratului ... (Citiţi cartea!) Mesia şi conceptul Mesianic în Isaia Din cele mai vechi timpuri, omul, în căutarea sa, a încercat să obţină ajutorul de la ceea ce este superior lui. Acelaşi lucru putem spune şi despre omul evreu, care, în relaţia sa cu divinitatea, deţinea un avantaj, comparativ cu omul păgân.... (Citiţi cartea!) Eusebiu de Cezareea - Istoria Bisericească Dintotdeauna societatea omenească a simţit trebuinţa să-şi întoarcă privirile spre faptele demne din trecut, spre a le valorifica cu mai multă înţelepciune... (Citiţi cartea!) Apologeţi de limbă greacă Dacă tragedia morţii lui ne-a rămas consemnată într-un Martirologiu la sfârşitul secolului XI, drama lăuntrică a sufletului lui, însetat după adevăr, şi celelalte date referitoare la viaţa lui... (Citiţi cartea!) Apologeţi de limbă greacă Sfântul Justin, Dor nestăvilit după cunoaşterea adevărului; zbucium neobosit pentru dobândirea lui; - din clipa în care i-a găsit – şi moarte martirică pentru mărturisirea lui... (Citiţi cartea!) Origen, Exegeze la Vechiul Testament (Partea I.) “Cine ar încerca să prezinte în scris toate amănuntele vieţii acestui om, ar avea multe de spus, şi dacă ar sta să le istorisească, pe toate ar trebui să scrie o carte întreagă…” .... (Citiţi cartea!) Origen, Exegeze la Vechiul Testament (Partea a II-a.) În acest al doilea volum de opre ale lui Origen prezentăm, în traducere, o parte din lucrările lui cu profil neotestamentar şi anume “Comentarii” la Evanghelia după Matei şi după Ioan Origen, Scrieri Alese III Cu ajutorul lui Dumnezeu prezentăm acum cel de+al trilea volum din operele lui Origen. De astă dată au fost cuprinse împreună trei scrieri, care ar părea deosebite prin cuprins şi stil... (Citiţi cartea!) Origen contra lui Celsus Dup ce, în primele două volume am prezentat din scrierile lui Origen unele lucrări exegetice la cărţi din Veschiul şi Noul Testament, iar în cel de-al treilea am pus la dispoziţia cititorilor prima încercare de sistematizare a crezului creştin... (Citiţi cartea!) Sfântul Grigore - Taumaturgul şi Metodiu de Olimp În acest volum se cuprind operele mai importante a doi scriitori bisericeşti, care au trăit în secolul al III-lea. Este vorba despre Grigorie Taumaturgul şi Metodiu de Olimp ... (Citiţi cartea!) Actele Martirice Atitudinea morală a martirilor creştini în faţa morţii este vrednică de toată lauda, căci ei au renunţat la toate ale lumii acesteia, la părinţi, la fii, la fiice, la freţi şi la surori, la rude şi prieteni, din dragoste nemărginită pentru Dumnezeu...(Citiţi cartea!) Sfântul Vasile Cel Mare despre Sfântul Duh Epistolele Sfântului Vasile cel Mare alcătuiesc laolaltă u7n adevărat universe de gândire şi povăţuiri, de care nu ne putem apropia decât cu respectul şi veneraţia cuvenită ... (Citiţi tot mesajul!) Sociologia religiei - Joachim Watch Sociologul german Joachim Wach a încercat să edifice o adev\rată ştiinţă a religiilor (Religionswissenschaft), sumă a tuturor interpretărilor posibile. Principalele ei domenii, “în număr de trei, ar fi hermeneutica, experienţa religioasă şi, în sfârşit, sociologia religiei”... (Citiţi tot mesajul!) Filosofia Educaţiei Creştine Orice om, indiferent de pozitia sa in societate, acţioneaza într¬un anumit mod şi nu în altul datorită ideilor pe care el le are despre lume, despre celelalte fiinţe umane şi despre sensul vieţii. Căci una dintre funcţiile filosofiei este să ne ofere o concepţie despre lume şi viaţă, concepţie care serveşte ca bază pentru luarea de decizii ... (Citiţi tot mesajul!) Filosofia Educaţiei Creştine ştiinţa religiilor” este o cercetare de dată recentă.- numele ei pare să vină de la Max Müller , considerat ca fiind întemeietorul ei.- în acest sens, termenul de „ştiinţă a religiilor” este utilizatpentru a desemna o formă specială de studiere a religiilor,care diferă de cea teologică sau de cea filozofică ... (Citiţi tot mesajul!) Colecţie Paterice - Patericul Atonit  Cei care cercetează viaţa monahală din Muntele Athos şi faptele curajoşilor monahi care au apărat Biserica, realizează că aceşti apărători ai credinţei noastre sunt ca vechii asceţi ai Egiptului, ai Muntelui Sinai, ai Palestinei şi Siriei, care au însetat după mântuire, sfinţenie şi cel mai bun drum ascetic al vieţii.... (Citiţi tot mesajul!) Biserica şi Societatea Sfântul Atanasie a primit pe drept cuvânt din partea Bisericii apelativul de “Mare”, pentru că el a avut rolul decisive în delimitarea credinţei Creştine faţă de vechea filosofie greacă, prelungite în primele secole creştine ... (Citiţi tot mesajul!) Eusebiu de Cezareea, Scrieri II (Viaţa Lui Constantin Cel Mare) La începutul “epocii de aur” a literaturii Creştine, din secolul al IV-lea, un loc de frunte l-a deţinut Eusebiu de Cezareea. Cunosctut mai cu seamă ca istoric al Bisericii şi supranumit chiar “părinte al istoriei eclezistice”, Eusebiu a scris numeroase4 lucrări... (Citiţi tot mesajul!) Ce nu a înţeles Pavel Coruţ: Funcţionarea divină a fiinţei umane Iisus este unul dintre exemplele ca orice fiinta umana poate redeveni la starea divina, poate savarsi miracole, poate sa-si exprime capacitatile creative la nivel planetar si galactic, poate proteja o civilizatie de la anihilare (accidente cosmice, autodistrugere). Un astfel de exemplu periculos pentru temnicierii, care cauta sa preîntâmpine orice evadare a prizonierilor in cursul vieţii (după părăsirea corpului exista instalatii de capturare a sufletelor- vedeti cartea: Alien Interview) a fost rapid confiscat. Cine sunt temnicierii: cei scutiti de taxe si impozite: clerul. Traditiile din fostul continent Mu, cunoscute sub numele de controlul energiei divine (mana; huna) stiau ca fiintele umane sunt co-creatoare ale universului in care traiesc... (Citiţi tot mesajul!) Gnosticism Primul capitol este dedicat exclusiv prezentării diferitelor metodologii de analiză ale fenomenului gnostic, formulate şi aplicate de la sfârşitul secolului al XIX-lea până astăzi. Înaitede analiza propriu-zisă a acestor metodologii ne-am oprit asupra subiectului extrem de delicat al definiţiilor gnosticismului şi asupra diferitelor mutaţii pe care acestea le-au cunoscut de-a lungul timpului. Astfel, se poate vorbi la fel de bine despre gnosticism... (Citiţi tot mesajul!) Respingerea Teoriei Evoluţiei Multe carti evolutioniste, printre care si Teaching about Evolution and the Nature of Science, pun inopozitie opiniile religiei/creatiei cu "faptele dovedite" ale evolutiei ştiintei. Este foarte important ca oricine sa realizeze că aceasta este o opozitie inselatoare. Creationistii fac apel deseori la faptele dovedite ale stiintei pentru a susţine viziunea lor, iar evolutionistii deseori apelează la presupuneri filozofice venite din afara ştiintei. Creaţioniştii sunt criticati deseori că pornesc cu anumite prejudecati... (Citiţi tot mesajul!)